Program mestského múzea na mesiac máj 2021

Program mestského múzea na mesiac máj 2021

Kultúra a divadlo     Mária Diková, vedúca mestského múzea v Seredi    

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracIE hodINY: MÁj - SEPTEMBER: Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

 

Program na mesiac MÁJ 2021

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ  

 

 

EXPONÁT MESIACA:

 

 Drevená debna z továrne „Franck“ v Seredi

Štvorhranná drevená debna s firemnou značkou „Franck“ s obrázkom mlynčeka

pôvodne slúžila na prevoz produktov z továrne na kávoviny v Seredi v rokoch 1921 – 1948

 

Exponát do zbierok mestského múzea daroval Juraj Pekarovič z Galanty

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA VÝSTAVY:

TIK - TAK

Výstava hodiniek z obdobia 19. a 20. storočia

 zo súkromnej zbierky Branislava Kružlíka

 14. 5. – 14. 6. 2021

-------

DOTYKY S UMENÍM

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov

 výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa

  21. 5. 2021 - 18. 6. 2021

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy: 21. 5. 2020 o 17.00 hod.

PODUJATIA:

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ  15. 5. 2021

Prezentácia expozícií múzea s odborným výkladom od 10.00 – 21.00 h.

Stretnutie s hosťom, zberateľom hodiniek Branislavom Kružlíkom  14.00 – 21.00 h.

----------

Pripravujeme v júni Víkend otvorených parkov a záhrad v Múzejnej záhrade 5. – 6. 6. 2021, výstavu SEREDSKÁ FAREBNÁ PALETA 2021, od 25. 6. 2021

Program mestského múzea na mesiac máj 2021