Štatistici budú aj v Seredi zisťovať, ako využívame informačné a komunikačné technológie

Štatistici budú aj v Seredi zisťovať, ako využívame informačné a komunikačné technológie

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2021  zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.  Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných viac ako 170 miest a obcí, medzi nimi aj SEREĎ.  Do projektu bolo zaradených 5 060 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 15. apríla do 31. júla 2021,  kedy vybrané domácnosti v našom meste navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.
 
Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

V tomto období budú všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
 
zdroj: štatiskický úrad SR
Štatistici budú aj v Seredi zisťovať, ako využívame informačné a komunikačné technológie