Mesto spustilo rezervácie na sobotňajšie testovanie 17.4.2021

Mesto spustilo rezervácie na sobotňajšie testovanie 17.4.2021

Zdravie     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď opäť vychádza v ústrety svojim občanom a na sobotu 17.4.2021 pripravilo svojich tentoraz iba 5 odberných miest na antigénové testovanie. Sú určené predovšetkým rodičom detí, ktoré nastúpia do škôl a škôlok od 19.4.2021 – je to pre deti z materskej školy, prvý stupeň ZŠ + ôsmaci a deviataci a samozrejme pre potreby zamestnancov na cestu do práce a na prípadné vstupy do prevádzok otvorených od 19.4.2021.
 
Odberné miesta sú otvorené aj pre potreby obyvateľov okolitých obcí a miest, resp. aj iných občanov tu pôsobiacich v Seredi. Na odbernom mieste na mestskom úrade vypisujeme a potvrdzujeme po testovaní aj certifikáty pre pendlerov na prechod hraníc (žiadatelia si nosia pre nich potrebné tlačivá).
 
LEN S REZERVÁCIOU:
 
Mestský úrad –      v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke   12,30 – 16,30 hod   https://services.bookio.com/
 
Matrika MsÚ –        v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke   12,30 – 16,30 hod  https://services.bookio.com/
 
ZŠ Fándlyho –         v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke   12,30 – 16,30 hod  https://services.bookio.com/
 
ZŠ Komenského –  v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke   12,30 – 16,30 hod  https://services.bookio.com/
 
BEZ REZERVÁCIE:
 
DC seniorov Jesenského – v čase 7,30 – 11,30 + po prestávke od 12,30 – 16,30 hod
 
V Seredi sa môžete dať otestovať aj na odbernom mieste na Trnavskej ulici s možnosťami rezervácie https://korona.gov.sk Phoenix Corp. na SAD
 
 
Mesto spustilo rezervácie na sobotňajšie testovanie 17.4.2021