Informácia pre verejnosť zo zasadnutia krízového štábu mesta Sereď 14.04.2021.

Informácia pre verejnosť zo zasadnutia krízového štábu mesta Sereď 14.04.2021.

Zdravie     Krízový štáb mesta Sereď    
Mesto Sereď pripravilo na sobotu 17.4.2021 päť odberných miest na antigénové testovanie. Sú určené predovšetkým rodičom detí, ktoré nastúpia do škôl a škôlok od 19.4. 2021 (viac dolu v odstavci Školy) a samozrejme pre potreby zamestnancov na cestu do práce či iné služby a návštevy prevádzok otvorené od 19.4.2021.
 
Certifikát z testovania z 17.4.2021 bude platný 14 dní v našom regióne. Netýka sa to zamestnancov škôl a zákonných zástupcov detí na cestu do škôl . Tí stále všetci potrebujú certifikát nie starší ako 7 dní.
 
V stredu 14.4.2021 o 19,00 hod. spustíme rezervačný systém do piatku 16.4.2021 do 12.00 hod.
Odberné miesta S REZERVÁCIOU:
Mestský úrad –        v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke          12,30 – 16,30 hod
Matrika MsÚ –         v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke           12,30 – 16,30 hod
ZŠ Fándlyho –          v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke           12,30 – 16,30 hod
ZŠ Komenského –   v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke           12,30 – 16,30 hod
 
Odberné miesto BEZ REZERVÁCIE:
DC seniorov Jesenského – v čase 7,30 – 11,30 + po prestávke od 12,30 – 16,30 hod
 
 
V Seredi sa môžete dať DENNE otestovať aj na odbernom mieste Phoenix Corp. na SAD – Trnavská ulica s možnosťami rezervácie https://korona.gov.sk
 
Informácie o prevádzke škôl a mestského úradu od 19. 04. 2021
Školy – pokračuje prezenčná výučba v materských školách, a na I. stupni základných škôl zriadených mestom Sereď. Rozširuje sa prezenčné vzdelávanie aj pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. , V ZUŠ  pokračuje vzdelávanie prezenčnou formou v individuálnom vyučovaní pre žiakov vo veku prvého stupňa okrem spevu a hry na dychové nástroje. ZŠ J. A. Komenského bude prezenčne vzdelávať aj žiakov 5. – 7. ročníka v skupinách 5+1 bez možnosti pripojenia sa na dištančné vzdelanie.
 
Mestský úrad Sereď – je otvorený. Všetky oddelenia MsÚ (vrátane POKLADNE a OVEROVANIA) pracujú v bežných úradných hodinách s koordinujúcou službou na vchode.
Pri vstupe na úrad sa treba preukázať napr.:
- platným potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 (nie starší ako 14 dní)
- platným dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starším ako 3 mesiace)
- platným dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 druhou dávkou vakcíny a zároveň od tohto druhého očkovania uplynulo aspoň 14 dní
- dokladom, že máte vek nad 65 rokov
 
Mestské múzeum a knižnica – budú otvorené od pondelka 19.04.2021. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke a facebooku Domu kultúry.
Informácia pre verejnosť zo zasadnutia krízového štábu mesta Sereď 14.04.2021.