Galantská nemocnica po 97 dňoch prestáva byť červenou COVID nemocnicou

Galantská nemocnica po 97 dňoch prestáva byť červenou COVID nemocnicou

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Od stredy 14. apríla zahájila nemocnica Svet zdravia Galanta návrat k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti aj pre pacientov s inými diagnózami ako COVID-19. Stalo sa tak na základe príkazu Ministerstva zdravotníctva SR. Ukončilo sa tak 97 dňové obdobie čisto červeného režimu, ktorý bol spustený 7. januára 2021. Za ten čas nemocnica hospitalizovala spolu 1 168 pacientov s koronavírusom zo všetkých regiónov západného Slovenska, z toho bolo 683 prepustených do domácej liečby a 377, žiaľ ochoreniu podľahlo.
 
Návrat do bežného režimu bude postupný a bude trvať niekoľko týždňov. Prvé lôžka už boli vyčlenené pre tri  oddelenia. Nemocnica si ale naďalej ponecháva 88 lôžok pre pacientov s koronavírusom, z toho 8 s umelou pľúcnou ventiláciou.  Keďže nemocnica má stále plne vyťažené lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou, chirurgicko-traumatologický operačný program bude môcť byť spustený až  po odľahčení COVID kapacity oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.
 
Bližšie informácie pre Seredské novinky poskytol Tomáš Kráľ z ProCare a Svet zdravia: "Nasledujúce týždne pôjde skôr o prechodovú fázu, ktorá nemocnici umožní postupne pripraviť materiálno technické a najmä personálne zabezpečenie jednotlivých oddelení tak, aby sa čo najskôr mohla vrátiť k čo najširšiemu spektru poskytovaných služieb pre svoju spádovú oblasť. Počty hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici poklesli o 70%. Včera to bolo 45 pacientov. Žiaľ, neklesajú počty kriticky chorých pacientov, ktorí si vyžadujú podporu umelej ventilácie. Z tohto dôvodu nie je preto možné najmä v chirurgických odvetviach poskytovať náročnejšie operačné výkony, pri ktorých hrozí riziko závažného zhoršenia zdravotného stavu pacienta." 
 
 
Alexandra Pavlovičová, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Galanta tieto informácie dopĺňa: „V týchto odboroch sme naďalej dohodnutí na prekladoch do Fakultnej nemocnice v Trnave. Naopak, od dnešného dňa sme obnovili prvých 25 lôžok pre pacientov oddelení internej medicíny, neurológie a geriatrie. Dúfame, že priaznivý vývoj pandemickej situácie nám umožní postupne obnovovať ďalšiu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a čoskoro aj výkony v plánovanom režime. Potrebujú to tak naši zdravotníci ako aj obyvatelia galantského regiónu,“   V nemocnici zostávajú naďalej v činnosti odberové miesta pre PCR aj antigénové testovanie, rovnako funguje triáž na vstupe do hlavnej budovy a vakcinačné stredisko.
 
„Naši zdravotníci galantskej nemocnice zohrali kľúčovú úlohu pri zvládnutí extrémne zlej pandemickej situácie v regióne západného Slovenska. Patrí im veľká vďaka a naše uznanie. Verím, že rovnako dobre sa popasujú s postupným návratom do zmiešaného režimu všeobecnej regionálnej nemocnice,“ zdôraznil Radoslav Čuha,  generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.
 
Galantská nemocnica po 97 dňoch prestáva byť červenou