Pokládka zemného káblového vedenia na Pekárskej ulici

Pokládka zemného káblového vedenia na Pekárskej ulici

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Miestna komunikácia na Pekárskej ulici v Seredi prešla obnovou v novembri 2018. V tom čase Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. vykonala rekonštrukciu verejnej kanalizácie a vodovodu, čo si vyžiadalo rozbitie asfaltového povrchu vozovky. Nakoľko bola cesta aj tak už dlhodobo v zlom stave, ZsVS a.s. sa zaviazala po dohode s kompetentnými pracovníkmi mesta, vykonať spätné úpravy povrchu a na vlastné náklady celú vozovku na Pekárskej ulici vyasfaltovala. Mesto Sereď z vlastných finančných prostriedkov vybudovalo vjazd do Mestského úradu a osadilo obrubníky. Zarovno s vozovkou k  rekonštrukcii chodníkov v tom čase ale nedošlo. Západoslovenská distribučná a.s. totiž dlhodobo plánovala na Pekárskej ulici pokládku zemného káblového vedenia.
 
 
Rozkopávkové práce z dôvodu položenia elektrických sietí na spomínanej ulici, začala Západoslovenská distribučná a.s. realizovať v pondelok 12 apríla 2021. Počas nasledujúcich dní bude na ulici obmedzená priechodnosť pre chodcov a vozidlá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť.
 
Po ukončení prác investor na základe dohody vykoná spätnú úpravu chodníkov, na ktorej sa bude spolupodieľať aj mesto. Chodníky z oboch strán dostanú nový povrch zo zámkovej dlažby.
 
Západoslovenská distribučná a.s. na svojej webovej stránke upozorňuje aj na plánovanú odstávku elektrickej energie na Pekárskej ulici a to dňa 3. mája v čase od 7:30 do 15:30 hodiny a dňa 6. mája v čase od 7:30 do 15:30 hodiny.
 
Mesto Sereď a Západoslovenská distribučná a.s. prosia občanov o strpenie pri znížení komfortu na danej ulici.
 
 
 
 
Pokládka zemného káblového vedenia na Pekárskej uliciPokládka zemného káblového vedenia na Pekárskej uliciPokládka zemného káblového vedenia na Pekárskej uliciPokládka zemného káblového vedenia na Pekárskej uliciPokládka zemného káblového vedenia na Pekárskej ulici