Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti s COVID-19 zo dňa 07.04.2021

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti s COVID-19 zo dňa 07.04.2021

Zdravie     Krízový štáb mesta Sereď    
Mesto Sereď pripravilo na sobotu 10.4.2021 svojich 6 odberných miest na antigénové testovanie. Sú určené predovšetkým rodičom detí, ktoré nastúpia do škôl a škôlok od 12.4. 2021 a samozrejme pre potreby zamestnancov na cestu do práce.
Certifikát z testovania z 10.4.2021 bude v rámci červených okresov platný  14 dní. 
 
Zamestnanci škôl,  zákonní zástupcovia detí materských škôl, žiakov prvého stupňa základných škôl na účasť na výchovno-vzdelávacom procese a pracujúci v bordových okresoch  stále potrebujú negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní.
 
V stredu 7.4.2021 už o 19,00 hod. spustíme rezervačný systém. Rezervácia je možná do piatku 9.4.2021 do 12.00 hod.
 
LEN S REZERVÁCIOU:
Mestský úrad –       v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke        12,30 – 16,30 hod
Matrika MsÚ –       v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke          12,30 – 16,30 hod
Dom kultúry –        v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke          12,30 – 16,30 hod
ZŠ Fándlyho –       v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke          12,30 – 16,30 hod
ZŠ Komenského – v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke         12,30 – 16,30 hod
 
BEZ REZERVÁCIE:
DC seniorov Jesenského – v čase 7,30 – 11,30 + po prestávke od 12,30 – 16,30 hod
 
V Seredi sa môžete dať otestovať aj na odbernom mieste Phoenix Corp. na SAD s možnosťou rezervácie na https://korona.gov.sk
Upozorňujeme, že v kasárňach sa už od 1.4.2021 netestuje
 
Školy – prezenčná výučba pokračuje v MŠ, na I. stupni ZŠ, na ZUŠ pre žiakov veku I. stupňa v individuálnom vzdelávaní okrem spevu a hry na dychové nástroje. Na ZŠ Jana Amosa Komenského pokračuje prezenčná výučba aj pre žiakov II. stupňa s problémami v dištančnom vzdelávaní. Pre deti a žiakov vzdelávajúcich sa prezenčne sú v prevádzke aj školské kluby detí a školské jedálne. 
Podľa aktuálnych vyjadrení členov vlády SR pripravujeme prechod II. stupňa ZŠ na prezenčnú výučbu najskôr od 19. 04. 2021 v súlade s COVIDautomatom a opatreniami ÚVZ SR.
 
Mestský úrad - je v prevádzke v nezmenenom režime tak, ako je nastavený počas núdzového stavu. Na vstup do úradu sú povinní všetci klienti  preukázať sa negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní.
 
Mestské toalety budú opäť sprístupnené pre verejnosť od 13.04. 2021.
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti s COVID-19 zo dňa 07.04.2021