Skončilo samosčítanie obyvateľov. Zákonnú povinnosť si splnilo 87,09% Seredčanov.

Skončilo samosčítanie obyvateľov. Zákonnú povinnosť si splnilo 87,09% Seredčanov.

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Sčítanie obyvateľov je kľúčovým štatistickým zisťovaním, pretože podľa počtu obyvateľov sa zo zdrojov Štatistického úradu SR rozdeľuje podiel dane z príjmov fyzických osôb, teda drvivá časť peňazí, z ktorých mestá a obce žijú.  Údaje budú slúžiť ako podklad na plánovanie rozvoja regiónu: budovanie a posilnenie dopravnej infraštruktúry, siete školských a zdravotníckych zariadení, oddychových zón, parkov, detských ihrísk a športovísk.
 
Vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková pre Seredské novninky povedala: „Elektronické samosčítanie obyvateľov prebiehalo v období od 15.02.2021 do 31.03.2021. Zákonnú povinnosť sčítať sa, si splnilo 14 157 ľudí, čo je 87,09 % z celkového počtu obyvateľov. Touto cestou ďakujeme všetkým sčítaným obyvateľom za ich zodpovedný prístup a splnenie si povinnosti.“
 
V rámci Slovenska sa elektronickým formulárom samosčítalo 4 844 007 obyvateľov, čo predstavuje 86 %. Podľa predpokladov Štatistického úradu SR malo túto formu sčítania zvládnuť minimálne 70% obyvateľov. „Dosiahnutý výsledok 86 % preto považujeme za veľký úspech a môžeme ho vnímať ako viditeľný, pozitívny posun v digitalizácii Slovenska, v schopnosti väčšiny obyvateľstva využívať informačno-komunikačné technológie,“ informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder.
 
Po ukončení samosčítania bude pokračovať ďalšia fáza, ktorou je asistované sčítanie. Bude sa týkať digitálne vylúčených obyvateľov, t.j. ľudí bez prístupu na internet, ktorí sa nemohli sčítať ani s pomocou blízkej osoby. Sčítať sa bude možné prostredníctvom stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste alebo priamo vo svojej domácnosti prostredníctvom mobilného asistenta sčítania.
 
Termín asistovaného sčítania určí predseda Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na Slovensku. Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov. O presnom dátume začiatku asistovaného sčítania budú občania informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta, Seredských noviniek a mestského rozhlasu.
 
 
Skončilo samosčítanie obyvateľov. Zákonnú povinnosť si splnilo 87,09% Seredčanov.