Zápis do 1.ročníka na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi

Zápis do 1.ročníka na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     ZŠ Komenského    
Vážení rodičia, všetky informácie súvisiace so zápisom nájdete na našej webovej stránke:
 
Zápis do 1.ročníka na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi