Príhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona k Veľkonočným sviatkom

Príhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona k Veľkonočným sviatkom

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Veľká noc je pre veriacich  najstarším a najvýznamnejším sviatkom. Kresťania si počas tohto obdobia pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľkonočné sviatky sa v minulosti niesli v duchu slávnostných omší, avšak tento rok bude Veľká noc z dôvodu epidemiologických opatrení slávená bez účasti veriacich. Preto sme pri príležitosti nastávajúcich sviatkov, oslovili dekana seredskej farnosti Jána Hallona o slávnostný príhovor obyvateľom mesta:
 
V kancelárii riaditeľa jednej zo stredných škôl v štáte Texas sa nachádza staré hojdacie kreslo. Keď sa riaditeľa pýtali, prečo má v kancelárii staré kreslo, vyrozprával im príbeh z detstva. Jedného večera mu babička rozprávala príbeh o ukrižovaní Ježiša. Chlapec bol z rozprávania tak rozrušený, že nemohol zaspať a celú noc myslel na Ježišovo utrpenie. Včasráno sa postavil na kreslo a zo steny zobral kríž. Bol rozhodnutý, že vytiahne klince z Ježišových nôh a rúk. Ale keďže sa mu nedarilo, začal plakať. Do izby prišla stará mama a pýtala sa ho, čo sa stalo.
On jej začal vysvetľovať, čo chcel urobiť. „Babička, ja som chcel uvoľniť Ježiša z kríža, lebo jeho ukrižovanie je nespravodlivé“. Ona ho vzala na ruky a posadila sa s ním do kresla, ktoré má teraz v kancelárii. Začala mu rozprávať: „Ja viem, že si ešte malý, aby si všetkému porozumel, prečo bol Ježiš ukrižovaný. Ale jedného dňa pochopíš všetko. Príde deň, keď ukrižovanie nebude pre teba iba niečím hrozným. Spoznáš, že ukrižovanie je znakom toho, ako ťa Ježiš veľmi miloval.“
 
Prežívame Veľkú noc -  najvýznamnejší a  najstarší sviatok kresťanov. Pripomíname si umučenie, smrť a slávne zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Udalosti Veľkej noci slávime počas Veľkonočného trojdnia, ktoré sa začína slávením pamiatky na Pánovu večeru  na Zelený štvrtok. Pokračuje obradmi utrpenia a smrti nášho Pána na Veľký piatok. Vrcholí na Bielu sobotu Veľkonočnou vigíliou. Veľkonočná nedeľa Pánovo zmŕtvychvstania je najväčším a najradostnejším dňom celého cirkevného roka.
 
 
Posolstvo Veľkej noci je, že smrť nemá posledné slovo v našom živote. Po kríži nasleduje Kristov prázdny hrob. V Kristovom kríži a slávnom zmŕtvychvstaní máme nádej na večný život. Táto pravda našej viery poukazuje na cieľ nášho života a dáva mu celkom nový zmysel.
 
Skutočnosť smrti a nádeje na večný život  si uvedomujeme v tomto roku ešte silnejšie, keď sa stretáme častejšie so smrťou blízkych ľudí z dôvodu ochorenia na Covid – 19. Aj v týchto zápasoch, v opustenosti a neistote, sa môžeme oprieť o vieru v zmŕtvychvstanie nášho Pána. Vzhľadom na to, že sa zdôvodu epidemiologických opatrení nemôžeme osobne zúčastňovať na verejnom slávení bohoslužieb, obrady Veľkej noci, z farského kostola sv. Jána Krstiteľa v Seredi, budeme vysielať prostredníctvom farskej internetovej stránky www.sered.fara.sk nasledovne: na Zelený štvrtok o 18:00 hod., na Veľký piatok o 15:00 hod., na Bielu sobotu o 19:30 hod., na Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok o 10:30 hod.
 
Na záver mi dovoľte všetkým popriať hojnosť duchovných darov od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a  radosť plynúcu z veľkonočného tajomstva.
 
o. Ján Hallon, dekan v Seredi
 
Príhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona k Veľkonočným sviatkomPríhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona k Veľkonočným sviatkomPríhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona k Veľkonočným sviatkomPríhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona k Veľkonočným sviatkomPríhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona k Veľkonočným sviatkomPríhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona k Veľkonočným sviatkom