15. ročník magických Knižných hodov

15. ročník magických Knižných hodov

Kultúra a divadlo     Mariana Kamenská    
V dnešnej „pandemickej“ dobe prísnych opatrení, keď sme zatvorení v domácnostiach a nemôžeme sa spoločne vo väčších skupinách venovať zaužívaným každoročným slávnostiam, rozhodli sme sa pripomenúť študentom, rodičom a širokej verejnosti slovenské ľudové tradície a zvyky.
Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Príčinou ich vzniku býval strach z neznáma, neschopnosť vysvetliť prírodné javy, ako aj snaha zabezpečiť si šťastie, zdravie či krásu. V dôsledku toho sa objavilo množstvo povier, mýtov a legiend. Najviac zvykov bolo spojených s narodením a úmrtím človeka. Keďže naši predkovia žili v úzkom spojení s prírodou, zvyky a tradície slovenského ľudu sa viažu najmä na prírodný cyklus.
Knižné hody v ich 15.roku sme nazvali „magické“ a magické sú aj témy, ktoré majú pripraviť jednotlivé triedy. Ľudové zvyky a tradície sme rozdelili podľa  ročného cyklu nasledovne:
- Sviatky jari, fašiangy, Veľká noc 
- Rodinné a výročné obyčaje
- Sviatky leta, práca na poli, pastierstvo a salašníctvo
- Ľudové liečiteľstvo, magické rastliny
- Mágia, povery a veštenie
- Príslovia, úslovia, porekadlá, pranostiky,
- Jesenné sviatky
- Zimné sviatky, stridžie dni, Vianoce
 
Postupne budeme uverejňovať práce našich  študentov. Cieľom  magických Knižných hodov – online je oboznámiť, zachovávať a dostať do povedomia mladých ľudí zvyky a tradície  slovenskej ľudovej slovesnosti, pôsobiť na národného povedomie a  uvedomenie si národných koreňov, z ktorých vyrastá slovenská kultúra.
 
Sviatky jari, veľkonočné dni a s týmto obdobím spojené  ľudové tradície spracovali  žiaci 1B triedy Obchodnej akadémie v Seredi v pestrej prezentácii. Veríme, že sa vám bude páčiť.
                                                                                                                                
15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov15. ročník magických Knižných hodov