Osveta triedenia a zľavy na poplatkoch za smeti by pomohli, myslí si Anton Dúbravec

Osveta triedenia a zľavy na poplatkoch za smeti by pomohli, myslí si Anton Dúbravec

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Bc. Anton Dúbravec, poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 2: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné námestie, Legionárska, M.R.Štefánika, Námestie republiky, Nová, Orechová, Pekárska, Poštová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Šulekovská, Vinárska, Vysoká, Záhradná, Železničná
 
Druhé volebné obdobie: 2014 – 2018, 2018 - súčasnosť
 
Témy: šport pre všetkých, rozvoj mesta a kultúry
 
ROZHOVOR
Má podľa Vás význam separovať odpady?
Jednoznačne áno, ale okrem separácie je dôležité zamerať sa aj na znižovanie vytvárania odpadu.
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania?
Zakúpil som nádoby na separovanie.
 
Nejako finančne Vás separovanie obmedzuje? Obmedzuje Vás to iným spôsobom?
Nie. Bola počiatočná investícia cca 20 - 30 eur, inak je to len vec zvyku.
 
Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?
Áno, nádoby aj tašky. 
 
Máte doma možnosť kompostovať?
Nakoľko bývam v paneláku, tak nie. Ale objednal som stroj na elimináciu kuchynského odpadu, takže uvidíme, čo to bude.
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? Chcete to začať riešiť?
Dovolím si povedať, že nie, aj keď niekedy sa tomu nevyhnem.
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti?
Keďže bývam sám, je odpoveď jasná.
 
Čo by ste rád vylepšili?
Ak bude fungovať môj objednaný stroj na elimináciu kuchynského odpadu, tak aj nič.
 
Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste vo všeobecnosti? (máme nízky podiel vyseparovaných odpadov, čo vplýva na výšku poplatkov za smeti...)
Určite nepoviem nič nové, keď poviem o finančnej stimulácií, teda myslím zľavu na poplatku za smeti, aj keď tá je možná hlavne na rodinných domoch. Na činžiakoch je to dosť anonymné. Niekedy sme dostávali do schránok farebné vrecia určené na separáciu. A jednoznačne osvetou a to už od malých detí. Vidím to na mojich vnúčatách.
***
 
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnymi vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížme objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
Osveta triedenia a zľavy na poplatkoch za smeti by pomohli, myslí si Anton DúbravecSeparačné nádoby v domácnosti A. Dúbravca. foto: A. DúbravecTašky na separovaný odpad v domácnosti A. Dúbravca. foto: A. Dúbravec