Online webinár - Školská pripravenosť

Online webinár - Školská pripravenosť

Školstvo a vzdelávanie      Mgr. E.Horáčková, vedúca inkluzívneho tímu na ZŠ Jana Amosa Komenského    
ZŠ Jana Amosa Komenského v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Maják v Seredi pripravila pre rodičov nastávajúcich prváčikov webinár na tému ,,Školská pripravenosť detí“.
 
Webináru sa môžete zúčastniť prihlásením sa na link
 
Využite možnosť dozvedieť sa, čo všetko by mal budúci školák ovládať. Bude vám poskytnuté poradenstvo v prípade vašich pochybností o školskej zrelosti vášho dieťaťa. Oboznámite sa s aktivitami na rozvoj jednotlivých školských zručností. Dozviete sa o prípadných ťažkostiach, ktoré môžu v školskom prostredí vzniknúť v rámci čítania a písania v prípade nezrelosti CNS.
 
Webinárom Vás budú sprevádzať a zároveň odpovedať na Vaše otázky psychologička Mgr. Mária Gajarská a špeciálna pedagogička Mgr.  Miroslava Ormandyová zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Maják a budú odpovedať na Vaše otázky.
 
Využite túto možnosť. Webinár je bezplatný a zúčastniť sa ho môžete bez ohľadu na to do ktorej školy plánujete svoje dieťa zapísať.                      
 
Online webinár - Školská pripravenosť