Bystrík Horváth: Čím viac vyseparujeme, tým menej zaplatíme za zmesový odpad

Bystrík Horváth: Čím viac vyseparujeme, tým menej zaplatíme za zmesový odpad

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Ing. Bystrík Horváth, poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 1: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad
 
Piate volebné obdobie: 2002 – 2006, 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 – 2018, 2018 – súčasnosť
 
Témy: ekonomika a financie, správa mestského majetku
 
ROZHOVOR
Má podľa Vás význam separovať odpady?  
Separovanie má istotne veľký význam, nielen z ekologického, ale zároveň aj ekonomického hľadiska, a to nie iba pre Mesto Sereď, ale aj pre občanov. Čím bude vyššie percento separovaného odpadu, tým bude menší poplatok za uloženie komunálneho odpadu. 
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania?   
Separujeme poctivo spolu s manželkou.  Niekedy sa dokonca stáva, že v deň zvozu komunálneho odpadu ani nemusím vykladať nádobu na KO, pretože je prázdna alebo je tam minimum odpadu.
 
Nejako finančne Vás separovanie obmedzuje? Obmedzuje Vás to iným spôsobom?   
Finančne vôbec, chce to iba chvíľu času.
 
Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?
Nie, na jedno miesto dávame separát, ktorý potom rozdeľujeme do vriec podľa obsahu.
 
Máte doma možnosť kompostovať? Ak áno, ako dlho, prečo to robíte, ako využívate kompost?
Keďže bývam na rodinnom dome, kompostujem pravidelne.  Napríklad pokosenú trávu nevyhadzujem vôbec, niečo dávam k stromčekom, niečo do kompostu, niečo vyzobú sliepočky. Všetky zostatky z kuchyne idú takisto sliepkam, ktoré sa za to odvďačia žltučkými vajíčkami.
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? Chcete to začať riešiť?
Nie.
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti?
Manželka je hlavná "triedička", ale separujeme poctivo obaja.
 
Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste vo všeobecnosti?
Istotne najlepšia je uvedomelosť občanov, ale neraz som sa stretol s názorom, že načo separovať, nech separujú iní. Ešte veľa rokov potrvá, kým sa separovanie dostane ľuďom do krvi. Teší ma, že o separácii sa učia už deti na školách. Veľa sa hovorí aj tom, že najlepšie by bolo komunálny odpad vážiť, asi je to v súčasnosti jediná možná cesta. Ale treba si uvedomiť, že aj zber "váženého" komunálneho odpadu cenu za zvoz mierne zvýši.
***
 
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnymi vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížme objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
Bystrík Horváth: Čím viac vyseparujeme, tým menej zaplatíme za zmesový odpadČasť kompostu a zbytkov z kuchyne premenia sliepočky B. Horvátha na zdravé domáce vajíčka. foto: B. Horváth