V nedeľu prechádzame na letný čas

V nedeľu prechádzame na letný čas

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Zmena na letný čas nastane nedeľu 28. marca v noci medzi 2.00 a 3.00 hod. Čas sa posúva o hodinu dopredu, čiže si pospíme o hodinu menej. 
 
V roku 2021 malo dôjsť k striedaniu času posledný krát. Občania jednotlivých členských štátov Európskej únie sa mali možnosť v prieskume vyjadriť, či si chcú ponechať letný alebo zimný čas. Tie krajiny, ktoré by sa rozhodli pre SELČ,  si mali poslednýkrát posunúť ručičky hodiniek v poslednú marcovú nedeľu v roku 2021. V krajinách, v ktorých sa by sa rozhodli  ponechať štandardný SEČ, si mali naposledy prestavovať hodinky v poslednú októbrovú nedeľu 2021. Ku konečnému rozhodnutiu, aký čas by sa používal, zatiaľ nedošlo. Tak ako všetko, aj tematiku zrušenia striedania času pandémia odsunula do úzadia. Zimný a letný čas tak zostáva v platnosti naďalej a hodinky si budeme povinne ešte nejaký čas meniť dvakrát za rok.
 
Na zimný čas budeme opäť prechádzať 31. októbra 2021.
V nedeľu prechádzame na letný čas