Odmalička vediem deti k separovaniu odpadov a k čistote prírody, hovorí Pavlína Karmažínová

Odmalička vediem deti k separovaniu odpadov a k čistote prírody, hovorí Pavlína Karmažínová

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Mgr. Pavlína Karmažínová, poslankyňa MZ v Seredi za volebný obvod č. 2: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné námestie, Legionárska, M.R.Štefánika, Námestie republiky, Nová, Orechová, Pekárska, Poštová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Šulekovská, Vinárska, Vysoká, Záhradná, Železničná
 
Tretie volebné obdobie: 2010 -2014, 2014 – 2018, 2018 - súčasnosť
 
Témy: sociálna oblasť,  kultúra a životné prostredie
 
ROZHOVOR:
Má podľa Vás význam separovať odpady?
Má a obrovský,  je to celosvetový problém a je veľmi dôležité separovať, čo najviac.
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania? 
Bývame v paneláku, snažíme sa separovať plasty, papier, olej, kovy a už aj kuchynský odpad.
 
Nejako finančne Vás separovanie obmedzuje? Obmedzuje Vás to iným spôsobom? 
Absolútne nie.
 
Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?
Nemáme žiadne špeciálne nádoby, papier odkladáme do papierovej tašky, plasty do sáčkov, na kuchynský odpad máme kýblik.
 
Máte doma možnosť kompostovať?
Nekompostujeme.
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? Chcete to začať riešiť?
Nemyslím si, že by sme niečím plytvali.
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti?
Deti mám už teenagerov a separujeme už všetci automaticky, od malička ich vedieme k separovaniu a čistote prírody, začali sme používať ekologickú drogériu.
 
Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste vo všeobecnosti?
Šíriť osvetu. Veľmi kvitujem hnedé nádoby na sídliskách (možno časom viac nádob) a nový zámer, zaobstarať obyvateľom rodinných domov kompostér, ak oňho prejavia záujem.
***
 
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnymi vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížme objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
Odmalička vediem deti k separovaniu odpadov a k čistote prírody, hovorí Pavlína KarmažínováV domácnosti poslankyne P. Karmažínovej využívajú možnosť odovzdávať kuchynské odpady do hnedých zberných nádob. Foto: P. Karmažínová