Váženie smetí by zvýšilo záujem o separovanie, myslí si Ondrej Kurbel

Váženie smetí by zvýšilo záujem o separovanie, myslí si Ondrej Kurbel

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Ing. Ondrej Kurbel,  poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 2: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné námestie, Legionárska, M.R.Štefánika, Námestie republiky, Nová, Orechová, Pekárska, Poštová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Šulekovská, Vinárska, Vysoká, Záhradná, Železničná
 
Prvé volebné obdobie: 2018 – súčasnosť
 
Témy: Obnova kaštieľa, životné prostredie a rozvoj mesta, práca s mládežou a šport
 
ROZHOVOR
Má podľa Vás význam separovať odpady?
V prvom rade by sme sa mali snažiť vytvárať čo možno najmenej odpadu. Či už opätovným používaním vecí, obmedzovaním spotreby jednorazových tovarov, ale aj preferovaním menej balených výrobkov. Nejaký odpad však vznikne vždy. Separovanie odpadu je teda veľmi dôležité, nakoľko len vyseparovaný odpad sa dá opätovne recyklovať. 
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania?   
Doma sa snažíme separovať všetky druhy odpadu, ktorých zber mesto zabezpečuje. Okrem toho sa zapájame aj do zberu elektroodpadu v rámci Cirkevnej Základnej školy. Škola za vyzbierané kilá elektroodpadu môže získať či už kancelársky tovar, alebo nejaké pomôcky. 
 
Nejako finančne Vás separovanie obmedzuje? Obmedzuje Vás to iným spôsobom?   
Separovanie odpadu nás vôbec nezaťažuje. Snáď jedinou zmenou je, keď oplachujeme konzervy, či tégliky a viečka od jogurtov. Ale aspoň si pri tom uvedomíme, koľko odpadu by sme tvorili keby to skončilo v koši. 
 
Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?
Máme samostatné nádoby, respektíve krabice na papier, ale nič špeciálne to nie je :)
 
Máte doma možnosť kompostovať? Ak áno, ako dlho, prečo to robíte, ako využívate kompost?
Áno. Kompostér využívame už dlhé roky. Odpadu zo zeleniny či ovocia je u nás pomerne dosť, a teda kompostovanie výrazne pomáha zmenšovať odpad z našej domácnosti. Kompost následne využívame v záhradke ako hnojivo. 
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? Chcete to začať riešiť?
Vždy je možné dať viac pozornosti napríklad na nákup bezobalových produktov.
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti?
Myslím, že u nás doma potrebu ekologickejšieho správania sa chápu všetci. 
 
Čo by ste rád vylepšili? 
Veľmi ma hnevá množstvo odpadu v prírode. Či už popri cestách, alebo pri Váhu, všade sa povaľujú odpadky. Ak aj takýto odpad vyzbierame, je tak znečistený, že sa prakticky nedá separovať. Bohužiaľ je medzi nami stále veľa takých, čo si prírodu nevážia. 
 
Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste vo všeobecnosti? (máme nízky podiel vyseparovaných odpadov, čo vplýva na výšku poplatkov za smeti...)
Aj na základe viacerých rozhovorov na túto tému si myslím, že bude potrebné riešiť váženie vyprodukovaného odpadu. Niektoré obce sa už touto cestou vydali. Ak budeme platiť za odpad podľa toho, koľko vyhodíme do čiernych nádob, bude o separovanie väčší záujem. Pre niektorých ľudí je totiž stále rozhodujúca len finančná motivácia.
***
 
Zajtra vám prinesieme rozhovor s náhradníkom za poslanca, Marekom Tóthom.
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
 
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížime objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
 
Váženie smetí by zvýšilo záujem o separovanie, myslí si Ondrej KurbelSeredskí skauti a dobrovoľníci pod vedením poslanca O. Kurbela čistia prírodu od odpadov. foto: O. KurbelSeredskí skauti a dobrovoľníci pod vedením poslanca O. Kurbela čistia prírodu od odpadov. foto: O. Kurbel