Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti s COVID-19 zo dňa 24.03.2021

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti s COVID-19 zo dňa 24.03.2021

Zdravie     Krízový štáb mesta Sereď    
Mestá po celej Európe si dnes napoludnie uctia  minútou ticha pamiatku obetí pandémie nového koronavírusu na starom kontinente. Mesto Sereď sa k tejto iniciatíve pripája a vyzýva občanov mesta, aby sa v stredu 24. Marca 2021 o 12tej hodine zastavili a venovali minútu ticha nielen zosnulým v dôsledku pandémie, ale aj tým, ktorí rôznym spôsobom pocítili jej negatívne následky.
Ďakujeme.
 
Mesto Sereď pripravilo na sobotu 27.3.2021 svojich 6 odberných miest na antigénové testovanie. Sú určené predovšetkým rodičom detí, ktoré nastúpia do škôl a škôlok od 29.03.2021 a samozrejme pre potreby zamestnancov na cestu do práce.
Vo štvrtok 25.3.2021 o 12,00 hod spustíme rezervačný systém do piatku 26.3.2021 do 12.00 hod.
 
ODBERNÉ MIESTA SÚ LEN PRE OBYVATEĽOV MESTA SEREĎ
LEN S REZERVÁCIOU:
Mestský úrad –      v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke            12,30 – 16,30 hod
Matrika MsÚ –       v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke            12,30 – 16,30 hod
Dom kultúry –        v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke            12,30 – 16,30 hod
ZŠ Fándlyho –        v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke            12,30 – 16,30 hod
ZŠ Komenského – v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke            12,30 – 16,30 hod
BEZ REZERVÁCIE:
DC seniorov Jesenského – v čase 7,30 – 11,30 + po prestávke od 12,30 – 16,30 hod
 
 V Seredi sa môžete dať otestovať aj na ďalších dvoch odberných miestach bez ohľadu na trvalý pobyt s možnosťami rezervácie https://korona.gov.sk:Kasárenská ulica a Phoenix Corp. na SAD
 
Očkovacie centrum v Seredi na Poliklinike je v prevádzke od 22.03.2021. Očkuje sa vakcínou „MODERNA“. Záujemcom o očkovanie odporúčame sledovať webstránku https://korona.gov.sk kde sú uvedené ďalšie podrobnosti – najmä spustenie „čakárne“.
 
Mestský úrad funguje v nezmenenom režime tak, ako je nastavený počas núdzového stavu. 
 
Predaj na dočasnom „trhovisku“ v Zámockom parku nebude spustený, pokiaľ bude platný núdzový stav. Opatrenia UVZ SR stanovené pre predaj na trhoviskách nevieme v našich podmienkach zabezpečiť. Veríme v spustenie takého predaja od piatku 30.apríla a to vo viaceré dni v týždni po dohode s predávajúcimi.
 
Školstvo:
Od 22. marca 2021 sú v prevádzke všetky elokované pracoviská materských škôl. Možnosť nastúpiť v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami využilo 93 % zákonných zástupcov MŠ Komenského a 63 % MŠ Ul. D. Štúra.
Na základných školách sa prezenčné vzdláva 79,5 % žiakov I. stupňa ZŠ Juraja Fándlyho a 90 % žiakov I. stupňa ZŠ Jana Amosa Komenského. Na ZŠ Jana Amosa Komenského prebieha dištančné vzdelávanie pre žiakov II. stupňa, ktorí majú problémy s dištančným vzdelávaním. Túto možnosť využilo 6 % žiakov II. stupňa. Na základných školách sú v prevádzke aj školské kluby detí a školské jedálne. Prezenčné vyučovanie je spustené aj pre žiakov vo veku I. stupňa v individuálnom vzdelávaní okrem dychových nástrojov a spevu. O možnosť vzdelávať sa prezenčne prejavilo záujem 51,7 % z týchto žiakov.
Preberanie detí a žiakov a dokladovanie splnenia podmienok nástupu do školy bolo výborne zorganizované. Vďaka pedagógom prebehlo bez väčších problémov.
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti s COVID-19 zo dňa 24.03.2021