Za dverami našej školy

Za dverami našej školy

Školstvo a vzdelávanie     ZŠ Komenského    
Vážení návštevníci našej stránky - žiaci, budúci žiaci, rodičia, priatelia, pozývame vás na virtuálnu prehliadku, počas ktorej  môžete z pohodlia domova nazrieť do vnútorných priestorov ZŠ Jana Amosa Komenského a  prezrieť si triedy, učebne, školskú jedáleň či telocvične. 
Dúfame, že virtuálna prehliadka poteší aj žiakov 2.stupňa, ktorí sa od októbra vzdelávajú online.  
 
Klikni na link, rozbaľ menu a pozri si školu http://www.provirtual.sk/images/projekty/projekt877/zssered.html
Za dverami našej školy