Róbert Kráľ: V zásade odmietam kupovať balenú vodu

Róbert Kráľ: V zásade odmietam kupovať balenú vodu

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Ing. arch. Róbert Kráľ, poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 1: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad
 
Štvrté volebné obdobie: 2002 – 2006, 2006 - 2010, 2010 - 2014, 2018 – súčasnosť
 
Témy: všeobecný rozvoj mesta, životné prostredie, architektúra, umenie
 
ROZHOVOR:
Má podľa Vás význam separovať odpady?  
Áno.
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania?   
Separujeme poctivo.
 
Nejako finančne Vás separovanie obmedzuje? Obmedzuje Vás to iným spôsobom?   
Nie. V zásade odmietame kupovať balenú vodu a nosíme so sebou svoje tašky.
 
Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?
Áno.
 
Máte doma možnosť kompostovať?
Nie.
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? Chcete to začať riešiť?
Moje ženy sa rady obliekajú, takže kupujeme veľa handier  :)
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti?
Dcéra a ja.
 
Čo by ste rád vylepšili?
Vzťah Seredčanov k verejnému priestoru: špaky, hovienka po psoch, žuvačky... Všetko, čo nenájde smetný kôš.
 
Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste vo všeobecnosti? 
Výchova občanov. Treba zamakať už od školy.
***
 
Zajtra vám prinesieme rozhovor s poslancom Ondrejom Kurbelom.
 
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížime objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
Róbert Kráľ: V zásade odmietam kupovať balenú vodu