Mesto pokračuje v oprave výtlkov a prasklín

Mesto pokračuje v oprave výtlkov a prasklín

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Samospráva mesta Sereď aj tento rok pokračuje v odstraňovaní výtlkov a prasklín na miestnych komunikáciách. Kým opravy väčšieho rozsahu vykonáva zazmluvnená firma, havarijný stav výtlkov menších rozmerov od roku 2018 opravuje mesto vo vlastnej réžii a to tzv. studenou asfaltovou zmesou. Ide o špeciálne navrhnutú zmes určenú na trvalú opravu komunikácií poškodených vplyvom počasia alebo bežného opotrebenia. Aplikácia je jednoduchá a opravené miesta sú okamžite použiteľné.
 
Zodpovední pracovníci z Oddelenia rozvoja mesta pri MsÚ v Seredi, vlastným monitorovaním stavu vozoviek vytýčili miesta, kde sú opravy momentálne najviac potrebné. Pri odstraňovaní havarijného stavu ciest sú samozrejme brané do úvahy aj individuálne požiadavky občanov. Tento rok boli už zrealizované opravy výtlkov a prasklín na uliciach Komenského, Svätoplukova, Školská, Stromová, D. Štúra, Krásna, Vinárska, Hornočepeňská, Hviezdoslavova, F. Krála, I. Krasku, Podzámska a Vonkajší rad. Práce budú pokračovať na uliciach: Novomestská, Stromová, Spádová, Topoľová a ulice v Strednom Čepeni.
 
 
Mesto pokračuje v oprave výtlkov a prasklínMesto pokračuje v oprave výtlkov a prasklín