Kuchynský odpad recyklujú Seredčania ukážkovo. Ďakujeme vám!

Kuchynský odpad recyklujú Seredčania ukážkovo. Ďakujeme vám!

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Spoločnosť Fidelity Trade s.r.o, ktorá pre mesto Sereď zabezpečuje zber a druhotné zhodnotenie kuchynského odpadu, chváli prvé týždne spolupráce. „Odpad zo Serede privážame čistý a je podstatné, že sa v ňom nenachádzajú žiadne nežiadúce predmety,“ napísal Branislav Pleško zo spoločnosti. 
 
Za približne päť týždňov sme spoločne odseparovali z čiernych zmesových nádob 7300 kíl biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré následne spoločnosť ekologicky zlikvidovala. Táto biomasa by v opačnom prípade hnila ako súčasť zmesového komunálneho odpadu na skládke odpadov v Pustých Sadoch a jej postupným rozkladom by sa do atmosféry uvoľňoval skleníkový plyn biometán.
 
Sereď bude postupne pridávať ďalšie a ďalšie hnedé zberné nádoby na svoje sídliská, a tak sa do separovania kuchynských odpadov bude mať možnosť zapojiť čoraz viac občanov. Zoznam kontajnerových stojísk, kde môžete odovzdať svoje odpady nájdete tu. Ďalšie lokality pribudnú v apríli a o ich umiestnení môžete požiadať mestský úrad mailom na zuzana.vohlarikova@sered.sk.
 
Pripomíname, že kuchynský odpad treba do hnedých nádob vysýpať bez akýchkoľvek obalov, tašiek, či plastov. Znečistený kuchynský odpad totiž spoločnosť neprevezme, resp. ho bude považovať za komunálny odpad, čo sa prejaví aj na faktúre, ktorú následne vystaví mestu.
 
Mestský úrad Sereď ďakuje svojím občanom, že poctivo separujú kuchynský odpad!
Kuchynský odpad recyklujú Seredčania ukážkovo. Ďakujeme vám!