Rozhovor s poslancom Pavlom Kurbelom

Rozhovor s poslancom Pavlom Kurbelom

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Pavol Kurbel, poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 1: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad
 
Štvrté volebné obdobie: 2006 - 2010, 2010 – 2014, 2014 – 2018, 2018 – súčasnosť
 
Témy: Školstvo, nakladanie s majetkom mesta, kauzy mesta
 
ROZHOVOR
Má podľa Vás význam separovať odpady?  
Áno.
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania?   
Tak, ako každá domácnosť v Seredi.
 
Obmedzuje Vás separovanie finančne?
Nie.
 
Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?
Nie.
 
Máte doma možnosť kompostovať?
Kompostujem už celé roky, používame to ako hnojivo v záhrade.
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte?
Neplytváme.
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti?
Manželka.
 
Čo by ste rada vylepšili? 
Je to OK.
 
Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste vo všeobecnosti? 
Nie.
***
 
Zajtra vám prinesieme rozhovor s poslancom Róbertom Kráľom.
 
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížime objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
 
Rozhovor s poslancom Pavlom KurbelomKompostér v záhrade poslanca P. Kurbela. foto: P. Kurbel