Podľa Covid automatu sme od pondelka 22. marca zaradení do III. stupňa varovania. Prinášame prehľad aktuálne platných opatrení

Podľa Covid automatu sme od pondelka 22. marca zaradení do III. stupňa varovania. Prinášame prehľad aktuálne platných opatrení

Zdravie     Iveta Tóthová    
Od pondelka 22. marca je podľa regionálneho COVID automatu okres Galanta zaradený do III. stupňa varovania – bordovej farby. Hoci sme si v tomto smere polepšili, výrazné zmeny to občanom neprinesie. Stále platí mať povinnosť potvrdenia o negatívnom teste nie starší ako sedem dní.
 
Prinášame Vám aktuálne platné opatrenia:
 
Rúška / respirátory
 
Pre občanov je povinné nosenie FFP2 alebo N95/KN95 respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. V exteriéri je povolené nosiť rúška.
 
Výnimky pri nosení rúška tvoria deti do 6 rokov veku a osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
 
Výnimky pri nosení respirátora tvoria deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy, osoby vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže ako aj zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci (riziková práca)
 
Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:
-osoby so závažnými poruchami autistického spektra
-osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
-osoby pri výkone športu
-fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
-osoby nevesty a ženícha pri sobáši
-výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
-tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
-zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
 
Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa)
 
Zákaz vychádzania
 
V platnosti ostáva nočný zákaz vychádzania s prísnejším režimom v čase od 20:00 hod. do 01:00 hod. Ruší sa výnimka zo zákazu vychádzania na cestu na rekreáciu v zahraničí
 
Práca
 
Cesta do práce je povolená iba ak osoba nemôže pracovať z domu. Na cestu do práce je potrebné potvrdenie zamestnávateľa a negatívny test, ktorý nie je starší ako 7 dní
 
Negatívny test nepotrebujú:
-osoby s dokladom o prekonaní COVID-19 nie starším ako 3 mesiace
-osoby zaočkované 2. dávkou vakcíny proti COVID-19 ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
-osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na COVID-19
 
 
Školy
 
Školy a školské zariadenia na území Serede: materské školy sú otvorené všetky v bežnom režime. Základné školy majú prezenčné vyučovanie pre I. stupeň, žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnom vyučovaní.  ( okrem Špeciálnej ZŠ, tu sa prezenčne vyučujú všetky ročníky ) Na Gymnáziu V. Mihálika a Obchodnej akadémii sa prezenčne vyučujú iba študenti končiacich ročníkov.
 
Múzeá, knižnice, galérie, výstavné siene
 
všetky ostávajú zatvorené
 
Obchody, služby a nákupné centrá
 
Otvorené sú iba základné obchody a služby s dodržaním podmienok. Výnimka zo zákazu vychádzania, ktorá sa vzťahuje na nákup a zabezpečenie základnych potrieb platí v čase od 5:00 do 20:00 hodiny. Reštauračné služby sú povolené iba na rozvoz a predaj cez „okienko“
 
Podmienkou je maximálne 1 zákazník na 15m2
 
Základné obchody a služby, bez potreby preukázania sa negatívnym testom, sú najmä:
 
-predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na -osobitné lekárske účely
-lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok
-predajne drogérie
-predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií
-čerpacie stanice pohonných hmôt a palív
-pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória
-prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením
-taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru
 
Základné obchody a služby s potrebou preukázania sa negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 7 dní, sú najmä:
 
-práčovne a čistiarne odevov
-opravovňa obuvi a šatstva
-predajne novín a tlačovín
-predajne očných optík
-prevádzky záhradníctva a záhradnej techniky
-zberné dvory pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet
-prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb
-autoservisy, pneuservisy a odťahové služby, servis bicyklov
-služby slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly
-prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb
-prevádzky telekomunikačných operátorov
-servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky
-zberné dvory
 
Taxi
 
Taxi služby sú povolené s dodržaním podmienok a to maximálne 2 klienti, ktorí sedia na zadných sedadlách, povinné nosenie rúška, pravidelné vetranie a dezinfekcia vozidla po každom klientovi.
 
Šport a voľný čas
 
Zatvorené ostávajú fitness centrá, lyžiarske strediská, plavárne. Zakázané sú hromadné podujatia, oslavy, večierky.
 
Pobyt v prírode
 
Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu je povolený bez testu. Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu mimo okresu je zakázaný.
 
Obrady
 
Sobáše, krsty a pohrebné obrady sú povolené len v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. s dodržaním podmienky maximálneho počtu 6 osôb
 
Návštevy v nemocniciach a ZSS
 
Návštevy sú zakázané. Výnimky tvorí sprievod, návšteva paliatívnych pacientov a umierajúcich pacientov. Vždy len na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom. Povinnosťou je preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 24 hodín
 
Negatívny test nepotrebujú:
-osoby s dokladom o prekonaní COVID-19 nie starším ako 3 mesiace
-osoby zaočkované 2. dávkou vakcíny proti COVID-19 ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
-osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na COVID-19
Podľa Covid automatu sme od pondelka 22. marca zaradený do III. stupňa varovania. Prinášame prehľad aktuálne platných opatrení