Do konca sčítania ostáva iba niekoľko dní. Sčítací formulár vyplnilo zatiaľ 76,77% obyvateľov Serede

Do konca sčítania ostáva iba niekoľko dní. Sčítací formulár vyplnilo zatiaľ 76,77% obyvateľov Serede

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Elektronické sčítanie obyvateľov formou samosčítania sa pomaly blíži ku koncu. Ak ste si svoju povinnosť ešte nesplnili, máte možnosť tak urobiť  do 31. marca 2021 prostredníctvom online formulára na stránke www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii SODB 2021.
 
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Povinnosť sčítať sa majú  aj tí, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí.  Rozhodujúcim okamihom je 1. január 2021.
 
V Meste Sereď sa do dnešného dňa sčítalo z cca 15 600 obyvateľov celkom 76,77 % .  Vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková informovala, že v uplynulých dňoch prebehla posledná fáza propagácie sšítania: „ Umiestnili sme propagačné letáky do škôl, na polikliniku, na poštu, na vchody do bytových domov, do schránok rodinných domov, kde sa obyvatelia ešte nesčítali, alebo sa sčítali iba čiastočne.“
 
Po 31. marci bude samosčítanie ukončené a spustené bude asistenčné sčítanie. Vždy je ale jednoduchšie sčítať sa rýchlo a ľahko z pohodlia domova. Upozorňujeme, že sčítať sa musia  samostatne všetci členovia domácnosti. Zákonný zástupca je povinný vyplniť formulár aj za maloleté dieťa. Nie je postačujúce ak formulár vyplní iba jeden člen domácnosti a uvedie počet členov rodiny.  Elektronické samosčítanie zaberie maximálne 5 minút času.
 
 „Máme veľa domácností, kde nie sú sčítaní všetci, ktorí majú v danej nehnuteľnosti trvalý pobyt. Chceme poprosiť občanov, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť a sčítali nielen seba, ale aj svoje neplnoleté deti, rodičov,  starých rodičov či iných príbuzných alebo starších spoluobčanov, ktorí sa nedokážu sčítať sami,“ povedala S. Adamčíková.
 
Preto ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto nemá internet alebo má problémy s vyplnením formulára, oslovte ho a ponúknite pomoc so sčítaním. Po vyhodnotení budú údaje slúžiť ako podklad na plánovanie rozvoja regiónu: budovanie a posilnenie dopravnej infraštruktúry, siete školských a zdravotníckych zariadení, oddychových zón, parkov, detských ihrísk a športovísk.
 
S. Adamčíková na záver radí, čo robiť v prípade ak sa občan sčíta a po odoslaní formulára zistí, že sa pomýlil: „ Ak nastane takáto situácia, občan má možnosť sčítať sa ešte raz a uviesť správne údaje. Viackrát sa už do systému sčítania pod svojim rodným číslom prihlásiť nemôže.
 
Do konca sčítania ostáva iba niekoľko dní. Sčítací formulár vyplnilo zatiaľ 76,77% obyvateľov Serede