Separovanie v meste by sme vylepšili uzamykateľnými stojiskami s vlastným kódom, myslí si Edita Červeňová

Separovanie v meste by sme vylepšili uzamykateľnými stojiskami s vlastným kódom, myslí si Edita Červeňová

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
JUDr. Edita Červeňová, poslankyňa MZ v Seredi za volebný obvod č. 1: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad
 
Prvé volebné obdobie: 2018 – súčasnosť
 
Témy: všeobecný rozvoj mesta, právo a poriadok
 
ROZHOVOR
Má podľa Vás význam separovať odpady?  
Áno. Separovať odpady má veľký význam. Je to prvý krok k čistejšej planéte. Už od malička by sme mali učiť deti separácií doma aj v materských školách. Je potrebné v tom pokračovať aj na základných školách. Je smutné vidieť, ako školopovinná mládež zahodí odpad hocikde na ulici.
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania?
My doma separujeme hádam aj celý život. Vyrastala som na dome. Na dome to bolo samozrejmé.
 
Finančne Vás separovanie obmedzuje? Obmedzuje Vás to iným spôsobom?   
Separovanie, ani mňa ani členov mojej rodiny nijako neobmedzuje a finančne už vôbec nie. Skôr naopak.
 
Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?
Áno, mám v špajzke nádoby na seba uložené, ktoré som kúpila na tento účel. Sú uložené na sebe, do výšky. Nezaberú veľa miesta a so smeťami chodíme von raz za týždeň. Sú na plast, papier, sklo, elektroniku-baterky, hliník a dokúpila som aj na kuchynský odpad, ktorý nosíme do hnedých nádob na Novomestskej 43.
 
Máte doma možnosť kompostovať?
Bývam v bytovke, takže tu nekompostujeme.
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? Chcete to začať riešiť?
Doma neplytváme. Mala som v minulosti pocit, že vyhadzujeme zbytočne veľa chlebíka, najprv som si myslela, že ho kupujem veľa avšak potom som zistila, že ten chlieb je menej kvalitný a za dva dni už bol plesnivý. Tak sme ho po prinesení z obchodu podelili do mrazničky, a takto máme doma vždy čerstvý chlebík a nemusíme vyhadzovať.
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti?
Zo začiatku ja, avšak teraz je to samozrejmé pre všetkých členov a už aj v synovej domácnosti, ktorý žije v inom meste.
 
Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste vo všeobecnosti? 
Zlepšenie situácie separovania odpadov vidím hlavne v tom, aby boli všetky smetné nádoby ohradené a uzamykateľné. Na sídliskách, kde každý blok má svoje kontajnery, by som bola rada, keby tieto mali svoj kód a každý obyvateľ patriaci k týmto nádobám mal svoj kód tiež. Je ťažké sankcionovať obyvateľov, ktorým hocikto chodí do ich nádob a hádže tam odpad. Napríklad aj niekto, kto len zaparkuje auto z Hlohovca a ide autobusom do Bratislavy. Pokiaľ bude mať prístup k týmto nádobám obmedzený počet obyvateľov, myslím tým obyvateľov z bytoviek, bude dodržaná separácia. Keď nebude dodržaná separácia, bude ľahké zistiť vinníka a podľa toho zvyšovať poplatky za smeti týmto obyvateľom. Zaručene si na seba dajú pozor, aby dodržiavali separáciu.
***
 
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížime objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
Separovanie v meste by sme vylepšili uzamykateľnými stojiskami s vlastným kódom, myslí si Edita ČerveňováSeparačné nádoby v domácnosti poslankyne E. Červeňovej. Foto: E. Červeňová