Poďakovanie všetkým ľuďom pracujúcim na odberných i očkovacích miestach na Covid - 19

Poďakovanie všetkým ľuďom pracujúcim na odberných i očkovacích miestach na Covid - 19

Udalosti a ľudia     Oľga Berkyová rod. Hrubá    
Som obyvateľkou mestečka Sereď a pretože mám 78 rokov, tak som spočiatku bola zvedavá, či nemám Covid 19, a začala som chodiť na testy. Postupne som navštívila budovu Sokolovne, Domu kultúry, areál mestskej polície, ale najčastejšie som bola testovaná na Mestskom úrade v Seredi. Všade na týchto miestach som sa stretla iba s veľmi milým prístupom. Pretože som už dvakrát preočkovaná a už sa s ľuďmi, ktorí testujú a očkujú nestretnem, lebo dva týždne po druhom preočkovaní mám nadobudnutú imunitu. Rada by som sa všetkým týmto ľuďom poďakovala spôsobom mne vlastným:
 
„ Za všetko ďakujem ľudkovia  milí,
nastal čas rozlúčky priam v tejto chvíli.
Prajem vám v živote šťastia kopu riadnu,
zdravie, lásku, úctu a chorobu žiadnu!“
 
Všetci ste v mojich očiach veľmi ľudskí, láskaví, obetaví a odvážni veľkí hrdinovia, ktorým patrí veľký potlesk. Pred vami všetkými sa s pokorou hlboko skláňam a mám Vás rada.
 
                                                            S úctou Oľga Berkyová rod. Hrubá, rodáčka zo Serede
Poďakovanie všetkým ľuďom pracujúcim na odberných i očkovacích miestach na Covid - 19