Materské, základné a stredné školy od pondelka 22.marca obnovia vyučovací proces

Materské, základné a stredné školy od pondelka 22.marca obnovia vyučovací proces

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Od 22. marca je podľa Covid automatu okres Galanta zaradený do III. stupňa varovania – bordovej farby. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante za súčasnej epidemiologickej situácie odporúča od uvedeného dátumu prevádzkovateľom zariadení pre deti a mládež obnoviť prezenčnú formu výučby pre materské školy a I. stupeň základných škôl.
 
Mesto Sereď, ako zriaďovateľ základných a materských škôl z tohto dôvodu na zasadnutí krízového štábu rozhodlo nasledovne:
 
Materské školy:
 
V Seredi budú od 22. 3. otvorené všetky materské školy a elokované pracoviská. Rodičia a osoby vstupujúce do materskej školy potrebujú mať k nahliadnutiu 7-dňový negatívny test alebo sa preukázať výnimkou. Deti nie sú povinné nosiť rúška.
 
Základné školy:
 
Na Základných školách J. Fándlyho a J.A.Komenského sa od pondelka 22.3.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa. Žiaci II. stupňa sa budú naďalej vzdelávať dištančne.
 
Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda taktiež obnovuje vyučovací proces pre žiakov 1.-4. ročníka.
 
Aktuálna platná podmienka účasti na vzdelávaní žiaka je: kópia 7-dňového negatívneho testu jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, kópia 7-dňového negatívneho RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, vyplnené čestné prehlásenie zákonného zástupcu žiaka s priloženou kópiou testu. Žiaci 1-4 ročníkov majú povinnosť nosiť rúška.
 
Špeciálna základná škola otvára pre svojich žiakov všetky ročníky.  Aj tu platí podmienka účasti na vyučovaní preukázanie sa negatívnym výsledkom antigénového testu alebo RT-PCR testu nie starším ako 7 dní jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti alebo potvrdenie o uplatnení výnimky. Pre žiakov I. stupňa sú povinné rúška, pre zamestnancov a žiakov II. stupňa respirátory.
 
 
Trnavská župa rozhodla o stredných školách
 
V pondelok 22. marca 2021 sa do lavíc Gymnázia V. Mihálika a Obchodnej akadémie v Seredi vrátia študenti končiacich ročníkov. Školy sú oprávnené požadovať k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie Covid-19 nie staršie ako sedem dní, respektíve potvrdenie o prekonaní tohto ochorenia nie staršie ako 90 dní. V interiéri zároveň platí povinnosť nosiť  respirátor FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca 2021.
 
zdroj: Základné a materské školy v Seredi, TTSK
 
 
 
Materské, základné a stredné školy od pondelka 22.marca obnovia vyučovací proces