Rodák zo Serede oslavuje 80 rokov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Dňa 11. 3. 1941 sa v Seredi narodil bábkoherec, dramaturg, dramatik a prekladateľ Jozef Mokoš. Hoci celý život prežil mimo nášho mesta, Sereď na svojho rodáka nezabúda.
 
Jozef Mokoš v roku 1962 absolvoval bábkoherectvo na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe.  Do roku 1969 pracoval  ako bábkoherec, neskôr v rokoch 1969 až 1981 pôsobil ako dramaturg a v rokoch 1973 až 1981 aj ako umelecký šéf Štátneho bábkového divadla v Bratislave a Žiline. Neskôr pôsobil ako umelecký šéf Štátneho bábkového divadla v Bratislave aj ako docent na Bábkohereckej fakulte VŠMU v Bratislave.
 
Významne sa prejavil v tvorbe pre deti a mládež. Autor bábkových hier, adaptácií a prekladov pre súbory, v ktorých pôsobil, ako i mnohých zhudobnených textov s jasne formulovaným morálnym akcentom.
 
Medzi jeho diela patrí napríklad Praskanie krvi, Jesenné litánie, Hry ako hry, Zahrajte sa s nami alebo Vkladná knižka rozprávok a básní.