Nové spevnené plochy v okolí budovy mestskej polície

Nové spevnené plochy v okolí budovy mestskej polície

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Mestská polícia v Seredi sídli na Jesenského ulici od roku 2012. Minulý rok v júni bola budova rozšírená o novú prístavbu, ktorá je využívaná ako služobná miestnosť pre operačného príslušníka. V novembri bol celý objekt policajnej stanice zateplený a dostal novú fasádu.
 
V marci tohto roku mesto pristúpilo k vybudovaniu spevnených plôch v okolí budovy.  Realizačná firma Lukystav s.r.o. z Dolnej Stredy práce vykonala v rámci zazmluvnených bežných opráv miestnych komunikácii na rok 2021. Položením zámkovej dlažby bola rozšírená prístupová cesta a na krátkodobé státie môžu parkovacie miesta využiť aj občania vybavujúci potrebné náležitosti na polícii.
 
 
 
Nové spevnené plochy v okolí mestskej polícieNové spevnené plochy v okolí mestskej polícieNové spevnené plochy v okolí mestskej polícieNové spevnené plochy v okolí mestskej polícieNové spevnené plochy v okolí mestskej polícieNové spevnené plochy v okolí mestskej polícieNové spevnené plochy v okolí mestskej polícieNové spevnené plochy v okolí mestskej polície