Podľa miery vyseparovaného odpadu platíme poplatky, upozorňuje Mária Fačkovcová

Podľa miery vyseparovaného odpadu platíme poplatky, upozorňuje Mária Fačkovcová

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Ing. Mária Fačkovcová, poslankyňa MZ Sereď za volený obvod č. 3: 8. mája, Dlhá, Dolnočepeňská, Družstevná, Hornočepeňská, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Kuzmányho, Lipová, Lúčna, Ľ. Podjavorinskej, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Obežná, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, Sládkovičova, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Športová, Štefana Moyzesa, Tehelná, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská
 
Prvé volebné obdobie: 2018 - súčasnosť
 
Témy: životné prostredie, šport, školstvo, kultúra, sociálna oblasť (vedúca Farskej charity mesta Sereď) 
 
ROZHOVOR
Má podľa Vás význam separovať odpady?  
Samozrejme, že má. Chránime životné prostredie, v konečnom dôsledku seba samých a je to ekonomické aj pre samosprávy: podľa miery vyseparovaného odpadu sa platí za skládku komunálneho odpadu a to má potom dopad aj na peňaženky všetkých obyvateľov.
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania?   
Separujeme papier, plasty, sklo, kovy, na kuchynský odpad máme vlastné kompostovisko, bio-odpad zo záhrady do hnedých kontajnerov. Textil do kontajnerov Humana. Iný väčší odpad odvážame na zberný dvor. Lieky po expirácií do lekárne. Separujeme všetko, čo možno separovať.
 
Obmedzuje Vás separovanie finančne alebo iným spôsobom? 
Necítime nijaké finančné obmedzovanie. Bývame v rodinnom dome, dostávame bezplatne aj vrecia, do ktorých separujeme. Treba si len "ustriehnuť" termín, kedy a ktorý odpad treba vyniesť pred dom. Uvítali by sme častejší odvoz skla, jedenkrát za mesiac je pre nás dosť málo. Práve preto, že chceme byť ekologickí, kupujeme mliečne výrobky namiesto plastových obalov v sklenených obaloch, a tak toho skla za mesiac vyseparujeme dosť.
 
Máte doma možnosť kompostovať?
Máme vlastné kompostovisko na záhrade už veľmi dlho. Jeho prevádzka je viac-menej v manželovej réžii, odpad z neho využívame na záhrade. Skončí v ňom všetok náš kuchynský bio-odpad.
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? Chcete to začať riešiť? 
Snažíme sa neplytvať. Možno niekedy zostane starší chlieb, ktorý nestihneme spotrebovať, ale aj ten odkladáme pre sliepky našich známych.
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti? 
Každý člen rodiny svojím spôsobom. Tí mladší sú viac zameraní na bio, čisté prírodné potraviny a produkty. Ideálne všetko z vlastnej záhrady.
 
Čo by ste ešte vylepšili? 
Disciplinovanosť a osvetu v triedení a separovaní odpadu pred bytovými domami. Vidím, ako ľudia do kontajnerov vyhadzujú celé veľké nezložené kartónové krabice. Dve takéto krabice a kontajner je hneď plný a susedia už nemajú kam vyhodiť svoj odpad. Takto vznikajú preplnené kontajnery a neporiadok okolo nich. To isté platí aj pre vyhadzovanie nestlačeného plastového odpadu. Poriadok pri kontajneroch pri bytových domoch by sa vyriešil aj uzamkýnaním kontajnerových stanovíšť. Poznám takéto riešenie aj v iných mestách a funguje. Je veľmi dobré, že na sídliskách sú aj smetné nádoby pre exkrementy domácich miláčikov, ktorých ľudia chodia venčiť. Chýbajú mi však mimo sídlisk - napr. Dlhá ulica a iné ulice, po ktorých ľudia idú smerom ku Kolenu alebo k jazerám, nemajú kde vyhodiť odpad po svojich zvieratkách.
 
Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste? 
Posilniť zodpovednosť obyvateľov za spôsob separovania odpadu pred ich bytovými domami (vyššie popísaný problém vyhadzovania papierového či plastového odpadu). Ak by im takto nesprávne vyseparovaný odpad neodviezli, ako napríklad nám pred rodinnými domami, naučilo by ich to lepšie triediť. Tu je však ťažké nájsť "vinníkov", keďže ich kontajnery sú k dispozícii takmer pre každého.
***
 
Zajtra vám prinesieme rozhovor s poslankyňou Editou Červeňovou. 
 
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížime objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
Podľa miery vyseparovaného odpadu platíme poplatky, upozorňuje Mária FačkovcováKompost na záhrade poslankyne M. Fačkovcovej. foto: M. Fačkovcová