Nové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a Vinárska

Nové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a Vinárska

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď už dlhší čas plánovalo na križovatke ulíc Kostolná a Vinárska vybudovať parkovisko pre osobné motorové vozidlá. Keďže pozemok bol majetkom cirkvi, muselo najprv dôjsť k vyriešeniu majetkovo-právnych vzťahov.
 
Pozemok pôvodne patril Mestu Sereď. V roku 1993 plánovala cirkev na tomto mieste postaviť budovu s pastoračným centrom pre veriacich. Mesto chcelo túto aktivitu podporiť a preto poslanci v dobrej viere odsúhlasili predaj pozemku - 1759 m2 za 70 Kčs/m2.  K výstavbe napokon nedošlo a predmetný pozemok zostal roky nevyužívaný, zaburinený, so zvyškami betónových panelov v jeho strede.
 
Pohľad na tento zaburinený priestor bude čoskoro minulosťou
 
Primátor, prednosta a poslanci MsZ viackrát ohľadom pozemku rokovali so zástupcami Rímskokatolíckej  cirkvi a navrhovali alternatívy, aby prišlo k dohode, ktorá by bola výhodná pre obe strany. Výsledkom po cca 5 rokoch je podpísanie zmluvy medzi Mestom Sereď a Rímskokatolíckou cirkvou na prenájom pozemku na výstavbu parkoviska a to na  20 rokov, za cenu 10 000,- € na celú dobu nájmu. Prenajímateľ, teda cirkev sa zaviazala podľa zmluvy využiť finančné prostriedky na opravu kamennej kalvárie v Hornom Čepeni a sochy sv. Vendelína na ulici Čepenská. Tieto už cirkev aj zreštaurovala.
 
Realizácia výstavby parkoviska začala 15.marca 2021
 
Primátor M. Tomčányi vysvetľuje, že celý proces nebol jednoduchý a trval roky. Príčinou boli dlhotrvajúce a komplikované rokovania ale aj napríklad vstup všeobecne známeho p.Marcela Slávika ( Združenie domových samospráv ), ktorý vstupuje do stavebných konaní po celom Slovensku a pod. Konečne sa ale všetky podniknuté  kroky samosprávy pohli ďalej. Mesto Sereď má vydané právoplatné stavebné povolenie. Práce vykoná firma LUKYSTAV s.r.o, z Dolnej Stredy, ktorá vyšla ako víťaz verejného obstarávania. Onedlho na pozemku vznikne neplatené, verejne prístupné parkovisko pre osobné motorové vozidlá, ktoré bude mať 28 parkovacích miest. Súčasťou budú aj dve kryté stojiská na bicykle. Vybudovaný bude nový chodník, verejné osvetlenie a nebude chýbať ani okolitá zeleň.  Súčasné riešenie počíta aj s možnosťou vybudovania budovy s pastoračným centrom v budúcnosti - plocha s nízkou zeleňou je na to rezervovaná.
 
Úprava tohto priestoru je dôležitá nielen z hľadiska estetického. Výstavbou na súkromných pozemkoch na betónovej ploche oproti gymnázia dôjde k úbytku súčasných parkovacích miest. Preto je vybudovanie parkoviska v tejto lokalite veľmi dôležité.
 
Dnes sme vo fáze realizácie. Nové parkovisko bude slúžiť všetkým obyvateľom. Veriacim počas bohoslužieb, fanúšikom basketbalu v hale Sokolovňa v čase zápasov a aj návštevníkom nášho mesta.
 
 
Nové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a VinárskaNové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a VinárskaNové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a VinárskaNové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a VinárskaNové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a VinárskaNové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a VinárskaNové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a VinárskaNové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a VinárskaNové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a VinárskaNové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a VinárskaNové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a VinárskaNové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a Vinárska