Na separovaní mi vadí jedine frflanie mojich detí, hovorí Norbert Kalinai

Na separovaní mi vadí jedine frflanie mojich detí, hovorí Norbert Kalinai

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Ing. Norbert Kalinai, poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 2: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné námestie, Legionárska, M.R.Štefánika, Námestie republiky, Nová, Orechová, Pekárska, Poštová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Šulekovská, Vinárska, Vysoká, Záhradná, Železničná
 
Druhé volebné obdobie: 2010 – 2014, 2018 - súčasnosť
 
Témy: všeobecne rozvoj mesta, šport, kultúra 
 
ROZHOVOR
Má podľa Vás význam separovať odpady?  
Jednoznačne áno.
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania?   
Triedime odpad podľa možností, ktoré nám odvozom umožňuje mesto, a teda trúfnem si povedať, že dôkladne triedime odpad na bio, plasty, papier, oleje a “zvyšok”.
 
Finančne Vás separovanie obmedzuje?
Absolútne nie.
 
Obmedzuje Vás to iným spôsobom?   
Nie. S výnimkou počúvania frflania mojich detí, že musia vyseparovaný odpad presýpať a vykladať do troch extra vriec :)
 
Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?
V kuchyni a všetkých spálňach máme koše zvlášť na papier, plasty a zmiešaný odpad. Obsah presýpame v garáži do vriec a potom vykladáme na odvoz.
 
Máte doma možnosť kompostovať?
Nekompostujem.
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? 
Nesledujem.
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti?
Ja.
***
 
Zajtra vám prinesieme rozhovor s poslankyňou Máriou Fačkovcovou. 
 
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnymi vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížme objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
 
Na separovaní mi vadí jedine frflanie mojich detí, hovorí Norbert KalinaiV rodine poslanca Kalinaia majú nádoby na separovanie vo viacerých miestnostiach. Foto: N. Kalinai