ZŠ Juraja Fándlyho otvára svoje dvere online

ZŠ Juraja Fándlyho otvára svoje dvere online

Školstvo a vzdelávanie     ZŠ Juraja Fándlyho    
Máte doma budúceho prváčika a chceli by ste nahliadnuť do života našej školy?  Ak Vaša odpoveď na túto otázku znie ÁNO, tak čítate tie správne riadky.
 
Pre našich budúcich prváčikov a ich rodičov sme pripravili zaujímavý program, ktorý Vám umožní nazrieť do online vyučovania na našej škole.
 
Pre deti sú pripravené krátke dopoludňajšie online bloky v trvaní približne 30 minút. Naši žiaci Vám prečítajú rozprávky, pani učiteľky  Vám ukážu zaujímavé pokusy, ktoré si spolu s nimi môžete urobiť i doma a počas folklórnej hodinky si zaspievate a možno i zatancujete s celou rodinou.
 
Na online blok, ktorý sa Vám páči sa môžete prihlásiť cez jednoduchý prihlasovací formulár. Následne Vám najneskôr deň vopred bude zaslaná na Váš email správa, v ktorej bude link na pripojenie sa na Vami vybraný online blok. Minimálny počet účastníkov je 5, maximálny 25.  Prihlasovanie na jednotlivé bloky sa uzatvára vždy o 12:00 predchádzajúceho dňa. Chcete vidieť viac online blokov? Žiadny problém, vyplňte formulár viackrát.
 
Link na prihlasovací formulár: https://forms.gle/kFRnaYMesrxrPayy6
Na online vyučovanie používame aplikáciu ZOOM, ktorú si môžete veľmi jednoducho stiahnuť do počítača alebo i do smartfónu. Jej používanie je veľmi intuitívne a jednoduché aj pre neskúsených užívateľov. Linky na stiahnutie:
 
 
Už teraz sa tešíme na vašu „návštevu“.
ZŠ Juraja Fándlyho otvára svoje dvere online