Paušálne poplatky za smeti nie sú motiváciou, hovorí Dušan Irsák

Paušálne poplatky za smeti nie sú motiváciou, hovorí Dušan Irsák

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
 
Dušan Irsák, poslanec MZ Sereď za volený obvod č. 3: 8. mája, Dlhá, Dolnočepeňská, Družstevná, Hornočepeňská, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Kuzmányho, Lipová, Lúčna, Ľ. Podjavorinskej, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Obežná, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, Sládkovičova, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Športová, Štefana Moyzesa, Tehelná, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská
 
Druhé volebné obdobie: 2014 - 2018, 2018 - súčasnosť
 
Témy: životné prostredie, história mesta, šport
 
ROZHOVOR
Má podľa Vás význam separovať odpady?
Úplná samozrejmosť je separovanie u mňa ako i celej rodiny.
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania? 
Separujeme všetko, máme však rozdielne názory, či obaly od liekov idú do plastu alebo do kovov? Obaly z kešu orieškov sú plast alebo kov, rozbité sklo komunál alebo nádoba na sklo? Maličkosti.
 
Obmedzuje Vás separovanie finančne? Obmedzuje Vás to iným spôsobom? 
Nie.
 
Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?
Samozrejme, plechová nádoba na kov, kartóny na papier, vedrá na bio odpad.
 
Máte doma možnosť kompostovať?
Vždy sa nájde priestor, keď sa chce.
 
Ako využívate kompost?
Máme štyri kompostéry a radosť z toho, že po troch rokoch som pripravil super humus z vlastnej záhrady pre vlastnú záhradu.
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? Chcete to začať riešiť?
Zbožňujem mortadelu, ale prestal som ju kupovať, lebo plastový obal zo 100 gramov mortadely váži 50 gramov. V tomto by mala Európska únia, výrobcovia a obchodníci niečo riešiť, aby obaly neboli v takých objemoch, ako sú teraz.
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti?
Celá rodina.
 
Čo by ste rád vylepšili? 
Poplatky. Ak niekto zodpovedne separuje, tak by nemal platiť, ako ten, čo absolútne neseparuje. Verím, že raz príde doba, kedy budem platiť len toľko, koľko vyprodukujem odpadu. Paušálne platenie nie je motivačné.
 
Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste?
Celkom sa mi páči, ako sa v poslednej dobe informuje o separovaní, chcelo by to ešte zábavné video ako separovať. Tak isto by som zriadil tabuľu hanby (na stránke Seredských noviniek) a upozornil, kto neseparuje, alebo zle separuje. Máme kamerové systémy po celom meste a určite by sa našli zábery kto, kde a ako separuje.
Doplním aj môj zážitok z Prahy: s vnukom som bol vlakom na Václavskom námestí a po dopití  minerálky som hľadal smetiak  na plasty. Nenašiel som ho. Vnuk ma poučil jednoducho vetou: zober to domov a tam to vy separuješ! Aké jednoduché. Robme to všetci, keď ideme do prírody s  plnou plastovou fľašou, tak prázdnu doma vyseparujme!
***
 
Zajtra vám prinesieme rozhovor s poslankyňou Slávkou Kramárovou.
 
Seredské novinky spúšťajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnymi vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížime objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
Paušálne poplatky za smeti nie sú motiváciou, hovorí Dušan IrsákKompost v záhrade D. Irsáka, foto: D. Irsák