Nocľaháreň pre bezdomovcov na túto sezónu ukončila činnosť

Nocľaháreň pre bezdomovcov na túto sezónu ukončila činnosť

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Ľudia bez strechy nad hlavou mali možnosť poslednýkrát využiť služby nocľahárne pre bezdomovcov 15. marca 2021. Samospráva na túto sezónu ukončila jej prevádzku a otvorí ju opäť na jeseň.
 
Vedúca organizačného oddelenia na MsÚ Silvia Adamčíková informovala, že služby nocľahárne na Školskej ulici využilo počas zimných mesiacov celkom 8 klientov, niektorí boli v nocľahárni iba veľmi krátko. Priemerne to vychádza na noc traja klienti. V čase fungovania zariadenia sa nevyskytli závažnejšie problémy, ľudia bez prístrešia rešpektovali vnútorný poriadok nocľahárne. „Samozrejme, našli sa drobné výnimky, ale správanie problematických jednotlivcov, hlavne v súvislosti s užívaním alkoholických nápojov, usmernili službukonajúci zamestnanci. Užívanie alkoholických nápojov a omamných látok je totiž v nocľahárni zakázané.“
 
V januári mesto zabezpečilo pre prípadných pozitívne testovaných bezdomovcov mobilný kontajner, ktorý je umiestnený v tesnej blízkosti nocľahárne. Využiť ho ale nebolo potrebné. „Bezdomovcov, ktorí využívali služby nocľahárne sme dávali pravidelne testovať ATG testami. Ani jeden z nich nemal pozitívny výsledok. V tomto smere o ostatných bezdomovcoch, ktorí nevyužívali služby zariadenia, nemáme vedomosť," povedala Silvia Adamčíková.
 
Túto sezónu bola nocľaháreň v prevádzke od 15. decembra. Otvorená bola denne v čase od 19:00 hodiny večer do 07:00 hodiny nasledujúceho rána. Ubytovanie je spoplatnené sumou 0,80 € za noc, v zmysle VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby. Tento poplatok je platný bez zmeny od 11.3.2009. Klienti majú počas prevádzky v zariadení zabezpečené základné potraviny, môžu si tu vykonať osobnú hygienu či oprať ošatenie.
 
Nocľaháreň pre bezdomovcov na túto sezónu ukončila činnosťNocľaháreň pre bezdomovcov na túto sezónu ukončila činnosťNocľaháreň pre bezdomovcov na túto sezónu ukončila činnosť