Deviataci online v múzeu

Deviataci online v múzeu

Školstvo a vzdelávanie     D. Braunová, ZŠ Komenského    
Pandémia nás donútila preniesť vzdelávanie zo školy do online priestoru. Po takmer roku tejto formy vzdelávania už vieme, že to nie je ten najvýhodnejší spôsob, núti nás to však hľadať nové spôsoby, ako online vzdelávanie urobiť atraktívnejším a zaujímavejším.
 
     Aj múzeá a iné vzdelávacie inštitúcie sa prispôsobili tejto situácii. Jedným z nich je i Múzeum holokaustu v Seredi. Svoje prednášky preniesli z autentických priestorov múzea, bývalého pracovného a koncentračného tábora pre Židov v Seredi, do online priestoru. Šikovní lektori neváhali, reálne návštevy v múzeu preniesli do online podoby, oživili ich filmami, kvízmi a urobili z nich interaktívne vzdelávanie pre žiakov hlavne vyšších ročníkov základných škôl a stredných škôl.
 
     Naši deviataci v tomto týždni absolvovali v rámci predmetov dejepis a občianska náuka dva programy, ktoré múzeum ponúka: Naftaliho príbeh a Ženy z transportov. V príbehu Naftaliho Fürsta sa žiaci dozvedeli o životných útrapách preživšieho holokaust Jurka Fürsta, ktorý im priniesol spomienky na život v tábore v Seredi i v iných táboroch. Jeho príbeh, ako jeden z mála, skončil šťastne. Po vojne sa stretol so svojimi rodičmi i bratom. V príbehoch dvoch žien z transportov sa žiaci prostredníctvom osobných výpovedí Evy a Heleny dozvedeli nielen o osudoch ľudí v koncentračných táboroch, ale aj o následkoch, ktoré tieto udalosti v dušiach a mysliach preživších zanechali. Odkaz Helenky Weinwurmovej  ostane v spomienkach našich žiakov veľmi dlho. Dúfajme, že natrvalo.
 
    Žiaci mali okrem toho možnosť virtuálne absolvovať i časť prehliadky múzea. Po vzdelávacej časti nasledovala interaktívna časť prednášky, v ktorej naši deviataci zistili, akí pozorní boli počas prednášky a v kvíze si mohli overiť hĺbku svojich poznatkov i šírku svojej pozornosti.  
 
     Ďakujeme Múzeu holokaustu v Seredi za pútavé prednášky, rodičovskému združeniu AMOSKO za podporu. Veríme, že to nie je posledná pútavá aktivita, ktorú touto formou vzájomne pripravíme pre našich žiakov.
Deviataci online v múzeuDeviataci online v múzeuDeviataci online v múzeuDeviataci online v múzeuDeviataci online v múzeuDeviataci online v múzeuDeviataci online v múzeuDeviataci online v múzeuDeviataci online v múzeu