Výzva o pomoc pri hľadaní fotografií k projektu Náučný chodník „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“

Výzva o pomoc pri hľadaní fotografií k projektu Náučný chodník „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“

História     Občianske združenie VODNÝ HRAD    
Zámerom projektu občianskeho združenia VODNÝ HRAD je zachovať históriu predkov pre budúce generácie a vybudovať pri Váhu v centre mesta Sereď informačné tabule s obrazovou dokumentáciou o lodných mlynoch plávajúcich na Váhu. Tieto v minulosti tvorili nezameniteľný kolorit obcí v našom regióne. Projekt náučného chodníka nadväzuje na projekt seredských skautov, ktorí chcú vyčistiť a oživiť zanedbané a zarastené nábrežie Váhu a tak vytvoriť priestor pre oddych v prírode.
Pri tvorbe textu tabúľ čerpáme poznatky z odbornej literatúry a archívnych prameňov. Použiť chceme aj zdroje získané od  širšej verejnosti. Našim cieľom je získať obrazovú dokumentáciu a fotografie z rodinných albumov alebo informácie z obecných kroník. Vychádzať chceme aj zo spomienok seniorov. Z významných seredských mlynárskych rodín sa v archívnych dokumentoch spomínajú rodiny Dúbravovcov, Kovaričovcov, Navrátilovcov, Hanzlíkovcov, Šimkovičovcov Kalinayovcov, Remenárovcov a ďalšie.   
Týmto Vás prosíme, ak sa vo Vašich rodinných albumoch nachádzajú fotografie so záberom na lodné mlyny na Váhu alebo nám viete poskytnúť dokumenty s nimi spojené, prosíme kontaktujte nás telefonicky, listom, emailom alebo prostredníctvom Mestského múzea v Seredi. Zapožičané fotografie a dokumenty Vám po naskenovaní v múzeu budú vrátené.
Projekt náučného chodníka bude realizovaný s podporou Trnavského samosprávneho kraja po úspešnom občianskom hlasovaní.
 
Kontaktné údaje:
Občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď
E-mail:  vodny.hrad.sk@gmail.com
Fb: Občianske združenie VODNÝ HRAD
Mestské múzeum v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď
telefón: 0950 894 373            
Výzva o pomoc pri hľadaní fotografií k projektu  Náučný chodník „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“