Pri príležitosti Svetového týždňa glaukómu sme navštívili ambulanciu MUDr. Evy Krajčovej

Pri príležitosti Svetového týždňa glaukómu sme navštívili ambulanciu MUDr. Evy Krajčovej

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Svetový týždeň glaukómu tento rok pripadol na 7. až 13. marca. Glaukóm, teda  zelený zákal, je jeden z najzávažnejších problémov očného lekárstva. Vo vyspelých krajinách sa radí na druhé miesto straty zraku (po vekom podmienenej degenerácii makuly). Mnoho ľudí ani netuší, že sa ho toto ochorenie priamo dotýka. Zväčša sa na neho príde až pri preventívnej prehliadke alebo inom vyšetrení u očného lekára. Práve z toho dôvodu je cieľom Svetového týždňa glaukómu, upozorniť na toto tiché a nenápadné ochorenie.
 
Pri príležitosti týždňa glaukómu sme navštívili očnú ambulanciu MUDr. Evy Krajčovej. Privítala nás s úsmevom a ako povedala, je rada, že sme sa téme rozhodli venovať bližšie. Prečo?
 
Predpokladá sa totiž, že vo svete trpí glaukómovým ochorením 90,8 milióna ľudí. Na glaukóm pripadá 15-20% oslepnutí v Európe. Vo svete je slepých 45 milióna ľudí pre pokročilý glaukóm. Až 80% oslepnutí je odvrátiteľných, 50% postihnutých ľudí v rozvinutých krajínách  nevie o svojom postihnutí.
 
MUDr. Krajčová nám v nasledujúcich riadkoch vysvetlila, čo glaukóm je a aké druhy poznáme: „Glaukóm je chronické, progresívne ochorenie, všeobecne spájané so zvýšeným očným tlakom ( norma je do 21mmHG ), pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu, poklesu nervových vlákien a charakteristickým zmenám v zornom poli.
 
Je celá  rada typov glaukómu, ktoré postihujú aj mladšie generácie, preto sa toto ochorenie  stáva  celospoločenským problémom. Glaukóm nie je jedno ochorenie, ale je to rada rôznych stavov, ktoré majú určité  spoločné znaky, ale tiež  radu odlišností, ktoré je treba diferencovať aj vzhľadom k liečbe."
 
 
Ak si myslíte, že sa toto ochorenie nemôže týkať detí, tak ste na omyle. Môže sa vyskytnúť už v detskom veku, ale častejšie sa s glaukómom lekári stretávajú v dospelosti. To znamená, že sa na pozore treba mať celý život.
 
Glaukóm delíme na :primárny -  s úzkym komorovým uhlom, primárny - s otvoreným komorovým uhlom ( ten je najčastejší a obojstranný) a sekundárny,  ktorý súvisí s inými očnými ochoreniami napr.  po zápaloch, po úrazoch , pri cukrovke, nádoroch oka, operáciach  oka atď.
 
MUDr Krajčová ďalej vysvetľuje, aké sú príznaky tohto ochorenia, či môže vôbec človek zbadať, že má glaukóm?  „ Dôležitá je anamnéza, či podobné ochorenie bolo v rodine, nakoľko určité typy glaukómu sú aj dedičné. No a čo sa týka príznakov, tak glaukóm s otvoreným  uhlom je najčastejším typom - zhoršuje sa  pomaly, zriedka spôsobuje bolesť alebo iné príznaky,  okrajové videnie sa pomaly v priebehu rokov zhoršuje , ale táto zmena je pozvoľná. Preto je táto forma veľmi zákerná , často sa zistí náhodne pri očnom vyšetrení, pri predpise okuliarov, alebo príde pacient až v pokročilom štádiu, kedy si už pokles videnia uvedomuje. No vtedy už býva pokles zraku trvalý.
 
Naproti tomu je glaukóm s uzavretým uhlom menej častý, spôsobuje náhly, bolestivý záchvat (červené oko, zhoršenie zraku, slzenie, veľmi intenzívna bolesť oka, bolesť hlavy, často nevoľnosť, pocit na zvracnie, nezriedka môže imitovať migrénu, náhlu brušnú koliku, dokonca aj mozgovú príhodu. Ak pacient nie je liečený včas, môže v priebehu 24 hodín dôjsť k vážnemu poškodeniu oka."
 

Mnohí mi určite dajú za pravdu, že očné lekárstvo patrí medzi tie menej stresujúce odvetvia zdravotníctva a vo väčšine prípadov ide o bezbolestné zákroky. Ako v ordinácii prebieha diagnostika glaukómu ? Podľa MUDr. Krajčovej, je pri každom očnom vyšetrení dôležitá anamnéza - výskyt glaukómu v rodine, nakoľko  pri určitých formách glaukómu  hrá dedičnosť veľkú úlohu. Ďalej sú dôležité údaje o úrazoch oka, ochoreniach - ako cukrovka, ochorenia srdca , vysoký či naopak nízky krvný tlak, migrény, ochorenia štítnej žľazy, psychický stres, fajčenie, chladné končatiny, dlhodobé užívanie liekov napr. kortikoidov, či je pacient po chemoterapii, vysoká krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť. Toto všetko sú rizikové faktory.
 
„Vyšetrenie  zrakovej ostrosti, predného segmentu oka na štrbinovej lampe a  vyšetrenie komorového uhla,  nám môže odhaliť patologické zmeny, ktoré sú predispozíciou  k vzniku glaukómu. Jedno z najdôležitejších vyšetrení je meranie vnútroočného tlaku, ktoré sa stále považuje  za najvýznamnejší rizikový faktor vzniku glaukómu. Preto my u každého pacienta  nad 30 rokov meriame vnútroočný tlak, pri suspektnom  náleze aj u detí. Štandardne  vyšetrujeme očné pozadie so zameraním na hodnotenie  zrakového nervu, na ktorom bývajú typické glaukómové zmeny. A v neposlednom rade je to  vyšetrenie  periférneho videnia , zorného poľa. Pri zelenom zákale sa totiž stráca videnie z periférie, bývajú tam typické výpady zorného poľa a postupne  dochádza postihnutiu aj centrálneho videnia. Medzi doplňujúce vyšetrenia patrí  napríklad aj vyšetrenie farbocitu či citlivosť na kontrast. V prípade potreby posielame pacientov na moderné zobrazovacie  vyšetrenia  ako OCT/ optická koherentná tomografia)."
 
 
Pri každom vyslovení určitej diagnózy dostávajú pacienti strach. V hlavách im behajú stovky otázok. Aj pri potvrdení a oznámení diagnózy glaukóm sa väčšina pacientov  zľakne. Majú obavy z oslepnutia.  Avšak pri včasnej diagnostike ochorenia sú dnes široké možnosti liečby,  ktorými sa dá nález stabilizovať  a nemusí dôjsť k zhoršovaniu zrakových  funkcií. Dôležité je, aby pacient ochoreniu porozumel. Musí si uvedomiť, že ide chronické ochorenie,  niekedy je to beh na dlhé trate. Pacient musí byť ochotný  spolupracovať,  chodiť na pravidelné kontroly  a vtedy bývajú výsledky dobré. Samozrejme liečba býva rôzna.
 
Pani doktorka nám vysvetľuje, že liečba závisí od typu glaukómu -  pri glaukóme  s otvoreným uhlom sa štandardne začína liečba očnými  kvapkami, ktoré znižujú vnútroočný tlak. Pri tejto liečbe je dôležitá pravidelnosť v kvapkaní. Na trhu je dnes široká škála kvapiek. Dôležité  je nájsť tie správne, eventuálne správnu kombináciu, ktorá dostatočne znižuje tlak a tým nedochádza k zhoršovanie zraku. Ale dôležité  je,  aby aj  subjektívne  vyhovovali pacientovi. Sú kvapky, ktoré sa aplikujú len jedenkrát denne a veľkým prínosom  sú kvapky bez konzervačných látok.
 
Ak liečba kvapkami nepomáha, alebo má príliš mnoho nežiadúcich účinkov, môže byť  doplnená laserovou liečbou. V malom počte glaukómov , kedy napriek liečbe nedochádza ku kompenzácii tlaku a dochádza k zhoršovaniu zrakových funkcií je nutná operácia .
 
Na záver nám MUDr. Krajčová odpovedala na otázku, či existuje vôbec prevencia ako tomuto ochoreniu predísť: „ Žiadna priama a jednoznačná  prevencia glaukómu neexistuje,, ale pri včasnom odhalení  ochorenia je liečba úspešnejšia a prognóza priaznivejšia. Vyšetrenia na podchytenie glaukómu robíme u všetkých pacientov, ktorí prídu či na predpis okuliarov,  alebo ktorí prídu na vyšetrenie  kvôli cukrovke, vysokému tlaku, bolestiam hlavy , akejkoľvek poruchy zraku atď. Strata zraku spôsobená glaukómom je nevratná, ale včasná a správna liečba , dobrá spolupráca  s pacientom, môže zabrániť ďalšiemu postupu choroby.“
 
 
Pri príležitosti Svetového týždňa glaukómu sme navštívili ambulanciu MUDr. Evy KrajčovejPri príležitosti Svetového týždňa glaukómu sme navštívili ambulanciu MUDr. Evy KrajčovejPri príležitosti Svetového týždňa glaukómu sme navštívili ambulanciu MUDr. Evy KrajčovejPri príležitosti Svetového týždňa glaukómu sme navštívili ambulanciu MUDr. Evy Krajčovej