Pomôžte škole získať financie na vybudovanie DIGIZÓNY

Pomôžte škole získať financie na vybudovanie DIGIZÓNY

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Raiffeisen banka cez program Gesto pre mesto pravidelne podporuje projekty, prostredníctvom ktorých sa môže zlepšiť život v jednotlivých mestách či obciach. Do grantovej výzvy  môžu prihlasovať  svoje projekty školy, vyššie územné celky, občianske združenia, neziskové organizácie a neinvestičné fondy.
 
Územie Slovenska je na účel výberu projektov rozdelené do 49  miest, v ktorých má Raiffeisen banka svoju pobočku. Každý prihlásený projekt je automaticky priradený k jednému z týchto miest. Zo všetkých prihlásených projektov vyberie Správna rada minimálne 1  a maximálne 5 projektov , ktoré postupujú do hlasovania verejnosti.  Správna rada je tvorená riaditeľom pobočky Raiffeisen banky v jednotlivých mestách a osobami, ktoré sa podieľajú na verejnom živote v regióne.
 
Do najnovšej grantovej výzvy sa prihlásila aj ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi. Projekt zameraný na digitalizáciu vzdelávania vybrala správna rada ako jeden z 18-tich projektov do verejného hlasovania v rámci Trnavského kraja. Škola má možnosť získať finančnú hotovosť vo výške 2000,- €, ktoré by boli využité na pretvorenie priestorov  školy na jednu veľkú DIGIZÓNU.  V prípade výhry by financie išli na nákup prenosného, interaktívneho, dotykového panelu, vďaka ktorému sa budú môcť žiaci dotknúť nepoznaného a zažiť interaktívne vyučovacie hodiny nielen v triede, ale kdekoľvek v škole. Hoc i na obyčajnej chodbe ...
 
Pomôcť škole k výhre môžete aj vy hlasovaním na www.gestopremesto.sk. Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na uvedenej webovej stránke do 31. marca 2021. Hlasovať je možné iba raz.
 
Pomôžte škole získať financie na vybudovanie DOGIZÓNY