ZŠ Juraja Fándlyho získala grant na organizáciu „Letnej školy hrou“

ZŠ Juraja Fándlyho získala grant na organizáciu „Letnej školy hrou“

Školstvo a vzdelávanie     Eva Hanusová, ZŠ Juraja Fándlyho    
Nadácia ZSE sa rozhodla podporiť úsilie a snahu učiteľov, ktorí prekonávajú množstvo prekážok, aby uľahčili svojim žiakom cestu za vzdelaním. V rámci programu Výnimočné školy pripravila špeciálnu grantovú výzvu Výnimočné doučko s cieľom umožniť vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu.
 
ZŠ Juraja Fándlyho sa zapojila do programu so svojím projektom „Letná škola hrou“. Zámerom projektu je zorganizovať pre deti, ktoré nemali plnohodnotný prístup k dištančnému vzdelávaniu "Letnú školu hrou". ZŠ Juraja Fándlyho sa v poslednom školskom roku začala venovať menej tradičným formám vyučovania, akou je napr. blokové vyučovanie. Blokové vyučovanie prepája teóriu s praxou a prehlbujú sa pri ňom medzipredmetové vzťahy. A nielen tie. Taktiež sa prehlbujú i vzťahy sociálne, nakoľko jeho základom je skupinová práca a kooperácia medzi deťmi. "Letná škola hrou" bude prebiehať prvé dva júlové týždne a jej cieľom bude hravou formou dohnať zameškané. Nielen vedomosti, ale i sociálne vzťahy. Žiaci sa budú môcť zahrať na detektívov, utečencov, či objaviteľov. Navštívia zaujímavé miesta v blízkom okolí a veľa času budú tráviť v exteriéri. Výstupom projektu bude tiež návrh metodiky "Letnej školy hrou", ktorý po overení bude škola zdieľať i s inými školami a materiály využívať i počas bežného vyučovania.
 
Zo 126 podaných projektov bolo úspešných 39 a ten náš je našťastie medzi nimi. A tak sa už teraz tešíme na leto a veríme, že „Letná škola hrou“ dopadne podľa našich predstáv a spolu s našimi žiakmi strávime krásne chvíle plné zážitkov. Nadácia ZSE nám na to prispeje čiastkou 2000€ a my im za to veľmi pekne ďakujeme.
ZŠ Juraja Fándlyho získala grant na organizáciu „Letnej školy hrou“