Seredčania nezabudnite, od pondelka 8. marca je povinné nosiť v obchodoch a MHD respirátory

Seredčania nezabudnite, od pondelka 8. marca je povinné nosiť v obchodoch a MHD respirátory

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Rúška sú už rok stálou povinnou výbavou každého z nás. Kým nám doteraz stačilo nosiť látkové alebo jednorázové rúška, pred nebezpečnými mutáciami koronavírusu nás už táto ochrana dýchacích ciest neochráni.  Úrady preto rozhodli povinnosť nosiť od pondelka 8. marca 2021 respirátory FFP2 v priestoroch obchodov a v hromadnej doprave. Od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátory rozšíri na všetky interiéry (okrem vlastnej domácnosti).
 
V čom spočíva výhoda FFP2 masky bez(!) výdychového ventilu? Poskytuje filtráciu vdychovaného aj vydychovaného vzduchu. Používajú sa najmä profesionálnymi skupinami, ktoré prichádzajú do priameho, úzkeho a opakovaného kontaktu s chorými infekčnými osobami. Tieto masky majú však filtračnú životnosť.
 
Pri kúpe respirátora buďte opatrní. Nekupujte lacné ale neúčinné napodobeniny. Každý respirátor musí mať označenie:
 
uvedenie obchodného mena alebo ochrannej známky výrobcu, dovozcu
typovým číslom,
číslom a rokom zverejnenia normy (EN 149 : 2001),
symbolmi príslušnej triedy (FFP1, FFP2, FFP3),
písmenom D, čo značí dolomitový prach, v prípade, že vyhoveli skúške znášania, pričom musí byť toto písmeno za označením triedy filtru,
označením CE, za ktorým je identifikačné číslo notifikovanej osoby.
 
Úrad verejného zdravotníctva informoval, že medzi vhodné tvárové polomasky možno zaradiť aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ktoré boli posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii.
 
Pri výbere respirátora je podstatné zohľadňovať veľkosť, ktorá dobre sedí na tvár. Pri nasadzovaní respirátora je potrebné mať umyté ruky, nedotýkať sa jeho vnútornej časti a manipulovať s ním iba prostredníctvom gumičiek. Vzduch by nemal unikať po stranách. V správne nasadenom respirátore býva vzduch vlhkejší a dýchanie o trochu namáhavejšie než v prípade rúška.
 
Rovnako ako pri iných opatreniach, aj v tomto prípade bude platiť niekoľko výnimiek. Povinnosť nosiť respirátor v interiéroch budov sa nebude vzťahovať na:
 
deti do ukončenia 1. stupňa ZŠ, 
osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, 
osoby pri výkone športu,
fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, 
osoby nevesty a ženícha pri sobáši, 
výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
osoby vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže, 
zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci (riziková práca) podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. 
 
ÚVZ SR ale uvádza, že povinnosť nosiť v interiéroch rúško stále platí pre tri zo spomínaných výnimiek, a to: deti do ukončenia 1. stupňa ZŠ,osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci (napríklad práca pri vysokých peciach).
 
V exteriéroch bude aj naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou. Spolu s nosením respirátorov je naďalej dôležité dodržiavať  dostatočný sociálny odstup, umývanie a dezinfekciu rúk, zníženie mobility a stretávania.
 
Seredčania nezabudnite, od pondelka 8. marca je povinné nosiť respirátory v obchodoch a MHD