Materské, základné a stredné školy vyučovací proces od pondelka neobnovia

Materské, základné a stredné školy vyučovací proces od pondelka neobnovia

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Dňa 7. marca končia žiakom a študentom  Trnavského kraja jarné prázdniny. Rodičia sa preto oprávnene pýtajú, či materské, základné a stredné školy  od pondelka 8. marca obnovia vyučovanie.
 
Na základe platného stanoviska RÚVZ v Galante týkajúceho sa otvárania škôl v okrese zo dňa 03.03.2021,  úrad naďalej neodporúča otváranie škôl a školských zariadení na území okresu Galanta.. Podľa COVID automatu je okres Galanta v najvyššom 4 stupni varovania ( čiernej fáze ). Otvorenie by znamenalo zásadné zvýšenie mobility vysokého počtu detí, žiakov a ich rodičov, čo by sa v krátkom čase premietlo do opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie na území okresu.
 
Mesto Sereď, ako zriaďovateľ základných a materských škôl z tohto dôvodu na zasadnutí krízového štábu rozhodlo nasledovne:
 
Materské školy:
V Seredi budú v týždni  od 8. 3. budú otvorené  iba elokované pracoviská MŠ Fándlyho a MŠ Murgašova pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým práca neumožňuje vykonávať prácu z domu . Mesto Sereď nakúpilo pre materské školy 9 germicídnych žiaričov.
 
Základné školy:
V prevádzke budú iba školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ Jana Amosa Komenského a ZŠ Juraja Fándlyho pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým práca neumožňuje vykonávať prácu z domu. Vyučovanie pre I. aj II. stupeň bude prebiehať dištančnou formou.
 
Dištančne bude prebiehať aj vzdelávanie v ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa.
 
Vyučovanie v Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda bude prebiehať prezenčne pre žiakov I. stupňa, ktorých práca rodičov si vyžaduje ich prítomnosť na pracovisku. Popoludní je pre tieto detí sprevádzkovaný školský klub detí. Ostatní žiaci sa budú vzdelávať dištančne.
 
Vyučovanie v Špeciálnej ZŠ bude realizované dištančne.
 
Trnavská župa rozhodla o stredných školách
Trnavský samosprávny kraj rozhodol, že vyučovací proces bude v 50 župných stredných školách pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 8. marca 2021. V meste Sereď sa toto rozhodnutie týka Gymnázia Vojtecha Mihálika a Obchodnej akadémie.  Otvorenie svojich škôl pre študentov bude župa v pravidelných intervaloch prehodnocovať. Oproti materským a základným školám, študenti stredných škôl vo veľkom počte dochádzajú cez hranice okresov, v niektorých prípadoch aj krajov. Vysoké percento z nich je ubytovaných v internátoch. V tejto súvislosti pokračuje aj prevádzka liniek prímestských autobusov v prázdninovom režime, a to až do odvolania.
 
Materské, základné a stredné školy vyučovací proces neobnovia