Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 dňa 05.03.2021

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 dňa 05.03.2021

Mestský úrad     Krízový štáb mesta Sereď    

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19

05.03.2021

.......................................................................................................................................................

Prosíme občanov o prioritné využívanie mailovej komunikácie s úradom na adrese mu@sered.sk, podatelna@sered.sk alebo telefonickej komunikácie. Úradné hodiny mestského úradu sú nezmenené:

 Pondelok        8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00

Utorok            8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00

Streda             8,00 – 12,00  a  13,00 – 17,00

Štvrtok           8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00

Piatok          8,00 – 12,00

 Kontakty na zamestnancov úradu: https://www.sered.sk/s173_kompletny-zoznam-kontaktov

 Spojovateľka  031/789 2392                                                  Tel. ústredňa 031/789 2094

Primátor mesta: 0905 601 174                                               Zástupca primátora mesta: 0905 592 707

Organizačné oddelenie, matrika: 0905 556 879                  Oddelenie rozvoja mesta: 0905 556 880

Oddelenie životného prostredia:  0907 736 841                  Právny a majetkový referát: 0951 152 829, 0907 642 167

Údržba mesta Sereď: 0918 815 726                                      Finančné oddelenie: 0918 450 855

Oddelenie územného plánovania a  stavebného poriadku: 0907 642 166

Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu: 0918 450 853

 

Mestský úrad od pondelka 08.03.2021 bude pre verejnosť zatvorený, pri vchode bude stála služba. Klientov vybavujeme v nevyhnutných prípadoch, v takom rozsahu, ako bolo schválené na rokovaní krízového štábu mesta Sereď dňa 26.2.2021.

 

Mestský úrad v Seredi ponúka občanom, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19 a musia dodržiavať karanténu, využiť telefónnu linku mesta na zabezpečenie základných životných potrieb.  Nákup potravín, liekov a drogérie. Na linku 031/789 2392 v pracovných dňoch  v čase od 8,00 do 11,00 hodiny môžu volať občania, ktorým nemá kto z rodiny, známych či susedov nákup zabezpečiť. Volajúci musí uviesť svoje meno, adresu, číslo domu, bytu, poschodie a číslo telefónu.

Z mestského úradu mu zavoláme naspäť a občan nám nadiktuje zoznam tovaru, ktorý potrebuje nakúpiť. Zároveň sa ho spýtame aj akou hotovosťou bude platiť (napríklad 10 či 20 € bankovkou a podobne), aby sme mu pripravili po nákupe presný výdavok do obálky. Za nákup sa platí až po dodaní tovaru zamestnancom mestského úradu.

Volajúci tiež musí počítať s tým, že mestský úrad bude požadovať k nahliadnutiu doklad o pozitívnom teste volajúceho.

 

Mestská polícia od 08.03.2021 zintenzívni kontroly dodržiavania pandemických opatrení a bude viesť evidenciu priestupkov za porušenie protipandemických opatrení.

 

Materské školy:

V Seredi budú v týždni  od 8. 3. do 12. 03. 2021  otvorené  elokované pracoviská MŠ Fándlyho a MŠ Murgašova pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým práca neumožňuje vykonávať homeoffice. Mesto Sereď nakúpilo pre materské školy 9 germicídnych žiaričov.

 

Základné školy:

V prevádzke budú aj školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ Jana Amosa Komenského a ZŠ Juraja Fándlyho pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým práca neumožňuje vykonávať homeoffice. Vyučovanie pre I. aj II. stupeň bude prebiehať dištančnou formou.

Dištančne bude prebiehať aj vzdelávanie v ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa.

Vyučovanie v Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda bude prebiehať prezenčne pre žiakov I. stupňa, ktorých práca rodičov si vyžaduje ich prítomnosť na pracovisku. Popoludní je pre tieto detí sprevádzkovaný školský klub detí. Ostatní žiaci sa budú vzdelávať dištančne.

Vyučovanie v Špeciálnej ZŠ bude realizované dištančne.

 

 

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 05.03.2021