Miznú nám hnedé nádoby na kuchynský odpad. Seredčania zároveň separujú nad očakávania dobre

Miznú nám hnedé nádoby na kuchynský odpad. Seredčania zároveň separujú nad očakávania dobre

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
O pár dní sa občania mesta dočkajú ďalších hnedých nádob na zber kuchynských bioodpadov. Seredčania sa zhostili novej úlohy odovzdávať kuchynské zbytky ekologickým spôsobom nad mieru dobre, zároveň však mestský úrad upozorňuje na krádeže hnedých nádob.
 
Ukradnuté už boli dve hnedé zberné nádoby. Jedna na Legionárskej ulici, druhá na Garbiarskej. Ak uvidíte, že niekto berie celú hnedú nádobu z kontajnerového stojiska, volajte mestskú políciu na číslo 159.
 
Občania tiež svojvoľne premiestňujú hnedé nádoby do iných kontajnerových stojísk. Stalo sa to napríklad na Cukrovarskej ulici.
 
Oddelenie životného prostredia mesta preto žiada, aby boli  obyvatelia trpezliví a nádoby nepremiestňovali. Zberovej spoločnosti tak totiž vzniká pri zvoze problém a musí ich hľadať. Nádoby sa budú dopĺňať postupne do všetkých lokalít mesta.
 
Momentálne sú k dispozícií nasledovné zberné miesta:
Nám. Slobody 28/3 (stojisko číslo 4), Garbiarska 49/48 (č. 6), Garbiarska 51/57 (č. 9), Novomestská 43 (č. 10), Mlynárska 38 (č. 16), Cukrovarská 145/3 (č. 22), Cukrovarská 147/7 (č. 24), Fándlyho 745 (č. 26), Fándlyho 754/22 (č. 30), Fándlyho 755/23 (č. 31), D.Štúra 761 (č. 34), D. Štúra 760 (č. 37), D. Štúra 758/3 (č. 38), Cukrovarská 758 (č. 41), Cukrovarská 757 (č. 47), D. Štúra 1010 (č. 51), Legionárska 2998 (č. 57), Jesenského 1114/52 (č. 62), Jesenského 1113/50 (č. 63), Dolnomajerská č. 4471 (č. 66), Dolnomajerská 1129/22 (č. 68), Dolnomajerská 1131 (č. 70), A. Hlinku 3044/15 (č. 74), Hornomajerská 3046/12 (č. 76), Čepeňská 1211/15 (č. 80), Spádová 1144 (č. 86), Kukučínová (č. 91), Kukučínová (č. 93).
 
V prípade, ak je vo vašom stojisku nádoba plná, informujte mestský úrad mailom na zuzana.vohlarikova@sered.sk alebo lucia.opatova@sered.sk. Podnety adresované priamo na mestský úrad pomôžu rýchlejšie identifikovať a vyriešiť problémy. 
Miznú nám hnedé nádoby na kuchynský odpad. Seredčania zároveň separujú nad očakávania dobreMiznú nám hnedé nádoby na kuchynský odpad. Seredčania zároveň separujú nad očakávania dobreMiznú nám hnedé nádoby na kuchynský odpad. Seredčania zároveň separujú nad očakávania dobreMiznú nám hnedé nádoby na kuchynský odpad. Seredčania zároveň separujú nad očakávania dobre