Ženisti zo Serede pomáhajú v boji s pandémiou

Ženisti zo Serede pomáhajú v boji s pandémiou

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
Na základe platného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky bude polícia od 3. marca 2021 vykonávať prísnejšie kontroly zamerané na odhaľovanie nedodržiavania nariadení. Azda najviac v tejto súvislosti zarezonovala u verejnosti informácia, že do ulíc bude nasadená aj armáda.
 
Je tomu skutočne tak. Na hliadkovanie boli nasadení aj profesionálni vojaci. Vykonávajú tzv. asistenčné úlohy policajnému zboru, o ktoré oficiálne požiadalo ministerstvo vnútra. „Takáto medzirezortná spolupráca funguje na základe uznesenia vlády už od začiatku vypuknutia pandémie. Rezort obrany je ale vždy a okamžite pripravený vyhovieť požiadavkám na zabezpečenie takejto pomoci,“ povedala Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa MO SR.  Veliteľ Ženijného práporu v Seredi plk. Ing. Jozef Kasl  nám pre Seredské novinky poskytol informácie, koľko profesionálnych vojakov zo Serede  je denne nasadených na plnenie úloh v boji s pandémiou. 
 
Na základe požiadavky jednotlivých  okresných a obvodných oddelení Policajného zboru bolo do okresu Galanta pridelených na pomoc  6 seredských vojakov,  do okresu Skalica 10, do okresu Senica 4 a do okresu Trnava 14 vojakov zo Serede.  Policajný zbor zadelí vojakov podľa potreby do  miest a obcí vo svojej pôsobnosti, kde budú poskytovať súčinnosť pri kontrole dodržiavania nariadení vlády.
 
Ozbrojené sily SR plnia ale aj iné asistenčné úlohy podľa požiadaviek policajného zboru, samospráv či zdravotníckych zariadení v zmysle uznesenia vlády. Profesionálni vojaci Ženijného práporu Sereď pôsobia v súčasnosti napríklad  v pozícii sanitárov.  Štyria vojaci v nemocnici v Bratislave a dvaja v Ružomberku.
 
Ďalej seredskí vojaci poskytujú pomoc s administratívou a reguláciou vstupu pacientov v nemocniciach. V rámci testovania  zase pomáhajú v MOM a RÚVZ. V Galante denne pôsobia na týchto pozíciách desiati profesionálni vojaci a v Dunajskej Strede šiesti. Zároveň sa desiati vojaci striedajú pri koordinácii testovania na odbernom mieste na Kasárenskej ulici v Seredi.  
 
Na asistenčné úlohy v prospech Policajného zboru SR na hraničnom prechode Kittsee je nasadených 12 vojakov zo Serede a taký istý počet je nasadených na hraničnom prechode Berg.
 
Prípadná ďalšia asistencia Policajnému zboru SR bude riešená na základe požiadaviek, ktoré budú konsolidované na úrovni krízového centra MV SR.
Ženisti zo Serede pomáhajú v boji s pandémiou