Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti sociálnej, kultúrnej a športovej

Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti sociálnej, kultúrnej a športovej

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Neodmysliteľnou súčasťou života vnašom meste je sociálna, kultúrna ašportová oblasť. Činnosť jednotlivých organizácií aklubov mesto každoročne podporuje formou dotácie. Ofinančnú hotovosť zrozpočtu mesta sa organizácie akluby môžu uchádzať na základe výzvy opridelenie dotácie formou žiadosti.
 
V sociálnej oblasti bolo na rok 2021 prerozdelených celkom 30 000,- €
 
 
V kultúrnej oblasti bolo na rok 2021 prerozdelených celkom 15 000,- €
 
 
Na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít na rok 2021 bolo prerozdelených celkom 40 000,- €
 
 
Na rozvoj telovýchovy a športu bolo prerozdelených celkom 230 000,- €
 
Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti sociálnej, kultúrnej a športovej