Najvýraznejšou rekonštrukciou je práve prístavba MŠ D. Štúra, informuje Marián Šišo

Najvýraznejšou rekonštrukciou je práve prístavba MŠ D. Štúra, informuje Marián Šišo

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Mesto postupne realizuje svoje naplánované investičné činnosti. Vedúci oddelenia rozvoja mesta, Marián Šišo, oboznámil Seredské novinky o aktuálnych prácach.
 
Na Mlynárskej ulici momentálne spevňujú plochy novej tržnice a osádzať sa budú obrubníky, budovu škôlky na Podzámskej pripravujú na kompletnú rekonštrukciu elektrických rozvodov a na Podzámskej ulici spracovávajú podklady na pripravovanú prekládku vzdušného elektrického vedenia. Na Bratislavskej ulici nedávno odstraňovali poruchu na prečerpávačke a pri Sokolovni chcú začať s budovaním parkoviska hneď, ako im to aktuálna pandemická situácia dovolí. Zároveň mesto plánuje realizovať bežné opravy miestnych komunikácií, o ktorých sa dozviete priebežne.
 
Najvýraznejšou zmenou momentálne prechádza budova „B“ materskej školy na ulici D. Štúra.  „Aktuálne vykonávame rekonštrukciu jedného učebného pavilónu a hospodárskeho pavilónu. Súčasne pristavujeme nový pavilón o výmere takmer 200 metrov štvorcových. Zazmluvnená firma už vybudovala základovú dosku nového pavilónu, na ktorej rastú obvodové steny,“ objasnil Marián Šišo.
 
Kapacity tejto materskej školy sa tak zvýšia o 44 detí a celková kapacita materských škôl zriadených mestom Sereď sa zvýši zo 462 na 506.
 
„Po dokončení stavebných prác príde na rad aj úprava areálu materskej školy a nakúpenie nových nábytkov a zariadenia školskej jedálne. Predbežný termín ukončenia prác je august 2021,“ uviedla Silvia Kováčová, vedúca oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu mesta Sereď.
 
Projekt rozšírenia MŠ D. Štúra je z veľkej časti hradený zo grantov Európskej únie (328-tisíc eur) a spolufinancovanie zo strany mesta je predbežne odhadnuté na 17-tisíc eur.
 
Zdroj: http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2021-03-02-najvyraznejsou-rekonstrukciou-je-prave-pristavba-ms-d-stura-informuje-marian-siso
Najvýraznejšou rekonštrukciou je práve prístavba MŠ D. Štúra, informuje Marián ŠišoNajvýraznejšou rekonštrukciou je práve prístavba MŠ D. Štúra, informuje Marián ŠišoNajvýraznejšou rekonštrukciou je práve prístavba MŠ D. Štúra, informuje Marián Šišo