Aj dištančné vzdelávanie môže byť zaujímavé

Aj dištančné vzdelávanie môže byť zaujímavé

Školstvo a vzdelávanie     ZŠ Komenského    
Nebuď otrok drog! Presne tak znelo heslo súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci ZŠ Jana Amosa Komenského. Cieľom súťaže, ktorú zastrešila Tlačová agentúra Slovenskej republiky, bolo podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok, informovať o rizikách s tým spojených a prispieť k vytváraniu aktívneho protidrogového postoja.
 
Zapojené školy mohli vyhrať vecné ceny: poukážky na nákup elektroniky v hodnote 500 €, 300 € alebo 200 €. Víťazné školy zatiaľ nepoznáme. Podľa pravidiel súťaže sa výhercami mohli stať iba školy, nie konkrétny žiaci. A tak sme sa rozhodli, že pôvodnú súťaž zatraktívnime pre našich žiakov - rozšírili sme možnosť zapojenia žiakov do súťaže a pripravili sme pre nich výhru.
 
Naši žiaci sa do súťaže: Nebuď otrok drog zapojili tak, že:
sledovali seriál „Opýtaj sa hviezdy“, čiže 6 videí (6 rozhovorov) so známymi osobnosťami: hokejista Marek Slovák muzikant Ondrej Kandráč, speváčka Celeste Buckingham, moderátor Viktor Vincze, influencer Fero JOKE, atlét Matej Tóth. Všetky videá nájdete aj na školskej stránke https://zskomsered.edupage.org/a/covid19?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyNyZzdWJwYWdlPTU%3D
našli odpovede na otázky, ktoré sme žiakom zadali ku každému videu (spolu 6 otázok, na každé video pripadla jedna otázka).
Konkrétne otázky:
1. otázka: Prečo nemal Marek Slovák nikdy nutkanie siahnuť po dopingu a pomôcť si tak k lepším športovým výkonom?
2. otázka: Na čom je Ondrej Kandráč závislý v dobrom zmysle slova (tzv. pozitívna droga)?
3. otázka: Prečo Celeste Buckingham začala s fajčením cigariet?
4. otázka: Prečo ľudia siahajú po drogách podľa Viktora Vinczeho?
5. otázka: Akým spôsobom influenceri alebo ľudia, ktorí pridávajú videá na sociálne siete, môžu bojovať proti drogám podľa Fera JOKE?
6. otázka: Idú podľa Mateja Tótha cigarety a alkohol dokopy so športom?
vyplnili formulár, v ktorom uviedli odpovede na otázky a poslali ho.
 
O tom, že aj prostredníctvom dištančného vzdelávania je možné dozvedieť sa niečo nové, zaujímavé či inšpiratívne (napr. o drogách), sa žiaci II. stupňa mohli presvedčiť v rámci plnenia vzdelávacích štandardov  prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia či predmetov etická a náboženská výchova. Z pohodlia domova si žiaci pozreli videá, zaslali formulár s odpoveďami, tým sa zapojili do súťaže a zároveň splnili domácu úlohu. 
 
 Prostredníctvom videí sa žiaci dozvedeli, napríklad:
o tom, ako dosiahnuť úspech v športe bez siahnutia na drogy či iné škodlivé látky (v rozhovore s hokejistom Marekom Slovákom),
bez čoho si nevie predstaviť svoj život muzikant Ondrej Kandráč a čo znamená pojem tzv. pozitívna droga,
čo o fajčení cigariet prezradila speváčka Celeste Buckingham a čo považuje za nebezpečné v súvislosti s užívaním drog,
aký názor má moderátor Viktor Vincze,
o tom, ako influencer Fero JOKE prispieva k tomu, aby motivoval ľudí k zdravému životu bez  drog,
čo znamená zdravý životný štýl a čo je dôležité v športe aj v živote podľa atléta Matej Tóth – olympijský víťaz v chôdzi na 50km z roku 2015 a 2016.
Keďže 14 žiakov odpovedalo správne na všetky otázky, o výhercoch rozhodlo žrebovanie. Žrebovali sme v programe RANDOM.ORG. Náhodný výber určil nasledujúce poradie výhercov: 1.miesto: Vanesa Viktória Mátyusová, 2.miesto: Petra Štibrányiová, 3.miesto: Gejza Vladimír Tulej.
Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme a výhercom blahoželáme!
Mgr. Silvia Hojerová, školská psychologička
Aj dištančné vzdelávanie môže byť zaujímavé