Súhrn piatich kôl testovania v Seredi

Súhrn piatich kôl testovania v Seredi

Zdravie     Iveta Tóthová    
Od pondelka 18. januára nariadila vláda začať na území Slovenska povinný celoplošný skrínig obyvateľov. Od tohto dátumu sa v Seredi uskutočnilo päť kôl testovania na ochorenie COVID-19.
 
Kým pri minuloročnom testovaní na prelome októbra a novembra riadila organizáciu celej operácie armáda, tentoraz bolo všetko na pleciach samospráv. Vedenie mesta Sereď malo preto neľahkú úlohu. Prednosta Mestského úradu Tibor Krajčovič so  zamestnancami (J.Himpán, M.Račák, A.Gašparovičová,R.Vančo),  primátor Martin Tomčányi a náčelník MsP Ladislav Fabo s príslušníkmi mestskej polície pripravili všetko  potrebné. Mesto na vlastné náklady zabezpečilo tlač  certifikátov, kompletne vybavilo odberné miesta (respirátory, rukavice, štíty, rúška, dezinfekciu, ochranné obleky, lekárničky, krabicové jemné servítky, odpadkové koše, vrecia a ďalší drobný materiál, stravu a občerstvenie ). Štát dodal Ag testy.
 
Prednosta Krajčovič pri  zostavovaní tímov oslovoval ľudí, ktorí už v minulom roku pomáhali. Napriek tomu musel častokrát kombinovať na poslednú chvíľu, keď niekto vypadol.
 
Všetky päť kôl testovania prebehlo v Seredi bez problémov. Dlhé čakacie rady sa tento rok neopakovali. Občania s trvalým pobytom v Seredi  mali možnosť rezervovať  si na niektoré odberné miesta presný termín pomocou online formulára. Celý systém objednávania sa  mohol uskutočniť vďaka rezervačnému systému Bookio, ktorý samosprávam poskytlo Združenie miest a obcí Slovenska. Prednosta MsÚ Tibor Krajčovič spolu s informatikmi upravili tento systém tak, aby čo najviac vyhovoval potrebám mesta. Systém umožnil  rozloženie záujemcov o testovanie počas testovacích hodín. Každý Seredčan si tak mohol zarezervovať  pre neho vhodné testovacie miesto a čas.
 
 Výsledky z piatich kôl testovania v Seredi
 
1.kolo 5 947 vykonaných testov 109 pozitívnych 1,83 %
2. kolo 6 520 vykonaných testov   94 pozitívnych 1,44 %
3. kolo 5 058 vykonaných testov   69 pozitívnych 1,36 %
4. kolo 3 125 vykonaných testov   25 pozitívnych 0,80 %
5. kolo 3 152 vykonaných testov   24 pozitívnych 0,76 %
  
 
Primátor mesta Martin Tomčányi priebeh všetkých kôl testovania hodnotil takto: "Mesto pristúpilo k úlohe testovať obyvateľov  zodpovedne.  Celú akciu každý týždeň skvele pripravil a riadil prednosta Tibor Krajčovič.  Dovolím si povedať, že vďaka jeho príprave a organizácii testovanie prebehlo hladko.  Ďakujem členom, ktorí boli v testovacích tímoch, zdravotníkom i  administrátorom , príslušníkom MsP, vojakom, zamestnancom MsÚ, kuchárkam, všetkým, ktorí akokoľvek pomáhali.  Samosprávy a obyvatelia Slovenska dokázali, že aj takto náročnú akciu sú schopní zvládnuť. Sami, slušne a trpezlivo. Trpezlivosť  už všetkým dochádza. Namiesto testovania počas  posledných týždňov  už mala  prebiehať celoplošná vakcinácia . Namiesto neustálych  hádok vlády, nezmyselných  a nevykonateľných nariadení majú kompetentní hľadať možnosti, ako zabezpečiť zdravotníkom tak potrebné lieky a vakciny v požadovanom množstve. Čo najskôr. Bez kriku, bez výhovoriek, bez obviňovania a urážok…."
 
 
 
 
Súhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v SerediSúhrn piatich kôl testovania v Seredi